6 Gebruikers

Overzicht

In de sectie Beheer → Gebruikers worden gebruikers van het systeem onderhouden.

Gebruikers

Een lijst van bestaande gebruikers met hun gegevens wordt weergegeven.

Vanuit het dropdown-menu aan de rechterkant van de Gebruikers balk kunt u kiezen of u alle gebruikers wilt weergeven of alleen diegenen die tot een bepaalde groep behoren.

Weergegeven gegevens:

Kolom Omschrijving
Gebruikersnaam Gebruikersnaam voor het inloggen op Zabbix. Door op de gebruikersnaam te klikken, wordt het configuratieformulier van de gebruiker geopend.
Voornaam Voornaam van de gebruiker.
Achternaam Achternaam van de gebruiker.
Gebruikersrol Gebruikersrol wordt weergegeven.
Groepen De groepen waarvan de gebruiker lid is, worden vermeld. Door op de naam van de gebruikersgroep te klikken, wordt het configuratieformulier van de gebruikersgroep geopend. Uitgeschakelde groepen worden in het rood weergegeven.
Is online? De online status van de gebruiker wordt weergegeven - Ja of Nee. De tijd van de laatste gebruikersactiviteit wordt tussen haakjes weergegeven.
Inloggen De inlogstatus van de gebruiker wordt weergegeven - Ok of Geblokkeerd. Een gebruiker kan tijdelijk worden geblokkeerd als het aantal mislukte inlogpogingen hoger is dan het aantal dat is ingesteld in de Beheer→Algemeen sectie (standaard vijf). Door op Geblokkeerd te klikken, kunt u de blokkering van de gebruiker opheffen.
Toegang tot frontend Het niveau van toegang tot de frontend wordt weergegeven - Systeemstandaard, Intern of Uitgeschakeld, afhankelijk van wat is ingesteld voor de hele gebruikersgroep.
API-toegang De status van API-toegang wordt weergegeven - Ingeschakeld of Uitgeschakeld, afhankelijk van wat is ingesteld voor de gebruikersrol.
Debugmodus De status van de debugmodus wordt weergegeven - Ingeschakeld of Uitgeschakeld, afhankelijk van wat is ingesteld voor de hele gebruikersgroep.
Status De gebruikersstatus wordt weergegeven - Ingeschakeld of Uitgeschakeld, afhankelijk van wat is ingesteld voor de hele gebruikersgroep.

Om een nieuwe gebruiker te configureren, klikt u op de knop Gebruiker aanmaken in de rechterbovenhoek.

Opties voor massa-bewerking

De knoppen onder de lijst bieden enkele opties voor massa-bewerking:

  • Deblokkeren - systeemtoegang herstellen voor geblokkeerde gebruikers
  • Verwijderen - de gebruikers verwijderen

Om deze opties te gebruiken, selecteert u de selectievakjes voor de betreffende gebruikers, en klikt u vervolgens op de gewenste knop.

Filter gebruiken

U kunt het filter gebruiken om alleen de gebruikers weer te geven waarin u geïnteresseerd bent. Voor een betere zoekprestatie wordt er gezocht in gegevens zonder opgeloste macro's.

De link Filter is beschikbaar boven de lijst met gebruikers. Als u erop klikt, wordt er een filter beschikbaar waarin u gebruikers kunt filteren op gebruikersnaam, voornaam, achternaam en gebruikersrol.