1 Indeling van item-sleutel

De indeling van een item-sleutel, inclusief sleutelparameters, moet de syntaxisregels volgen. De volgende illustraties geven de ondersteunde syntaxis weer. Toegestane elementen en tekens op elk punt kunnen worden bepaald door de pijlen te volgen - als een bepaald blok via de lijn kan worden bereikt, is het toegestaan, zo niet, dan is het niet toegestaan.

Sleutelindeling

Om een geldige item-sleutel te construeren, begint men met het specificeren van de sleutelnaam, daarna is er de keuze om al dan niet parameters te hebben - zoals afgebeeld door de twee lijnen die gevolgd kunnen worden.

Sleutelnaam

De sleutelnaam zelf heeft een beperkt bereik van toegestane tekens die elkaar direct opvolgen. Toegestane tekens zijn:

0-9a-zA-Z_-.

Wat betekent:

  • alle cijfers;
  • alle kleine letters;
  • alle hoofdletters;
  • liggend streepje (underscore);
  • streepje (dash);
  • punt.

Sleutelnaam

Sleutelparameters

Een sleutel van een item kan meerdere parameters hebben die door komma's worden gescheiden.

Sleutelparameters

Elke sleutelparameter kan ofwel een tussen aanhalingstekens geplaatste string, een string zonder aanhalingstekens of een array zijn.

Sleutelparameter

De parameter kan ook leeg worden gelaten, waarbij de standaardwaarde wordt gebruikt. In dat geval moeten het juiste aantal komma's worden toegevoegd als er verdere parameters zijn gespecificeerd. Bijvoorbeeld, de item sleutel icmpping[,,200,,500] zou aangeven dat het interval tussen individuele pings 200 milliseconden is, de time-out 500 milliseconden is, en alle andere parameters op hun standaardwaarden blijven.

Het is mogelijk om macro's op te nemen in de parameters. Deze kunnen gebruikersmacro's of enkele van de ingebouwde macro's zijn. Om te zien welke specifieke ingebouwde macro's worden ondersteund in parameters van item sleutels, zoek op de pagina Ondersteunde macro's naar "parameters van item sleutels".

Parameter - tussen aanhalingstekens geplaatste string

Als de sleutelparameter een tussen aanhalingstekens geplaatste string is, is elk Unicode-teken toegestaan.

Als de sleutelparameterstring een komma bevat, moet deze parameter tussen aanhalingstekens worden geplaatst.

Als de sleutelparameterstring een aanhalingsteken bevat, moet deze parameter tussen aanhalingstekens worden geplaatst en moet elk aanhalingsteken dat deel uitmaakt van de parameterstring worden ontsnapt met een backslash (\) teken.

Parameter - tussen aanhalingstekens geplaatste string

Gebruik voor het tussen aanhalingstekens plaatsen van parameters van item sleutels alleen dubbele aanhalingstekens. Enkele aanhalingstekens worden niet ondersteund.

Parameter - niet tussen aanhalingstekens geplaatste string

Als de sleutelparameter een niet tussen aanhalingstekens geplaatste string is, is elk Unicode-teken toegestaan, behalve komma en rechte haak (]). Een niet tussen aanhalingstekens geplaatste parameter kan niet beginnen met een linker haak ([).

Parameter - niet tussen aanhalingstekens geplaatste string

Parameter - array

Als de sleutelparameter een array is, wordt deze opnieuw tussen vierkante haken geplaatst, waarbij individuele parameters overeenkomen met de regels en syntaxis voor het specificeren van meerdere parameters.

Parameter - array

Multi-level parameter arrays, bijv. [a,[b,[c,d]],e], zijn niet toegestaan.