9 Wachtrij

Overzicht

In de sectie Beheer → Wachtrij worden items weergegeven die wachten om te worden bijgewerkt.

Idealiter zou alles in deze sectie "groen" moeten zijn, wat betekent dat er geen items in de wachtrij staan. Als alle items zonder vertraging worden bijgewerkt, zijn er geen items die wachten. Vanwege tekort aan serverprestaties, verbindingsproblemen of problemen met agents kunnen sommige items echter worden vertraagd, en deze informatie wordt weergegeven in deze sectie. Voor meer details, zie de sectie Wachtrij.

De wachtrij is alleen beschikbaar als de Zabbix-server actief is.

De sectie Beheer → Wachtrij bevat de volgende pagina's:

  • Overzicht van de wachtrij — toont de wachtrij per type item;
  • Overzicht van de wachtrij per proxy — toont de wachtrij per proxy;
  • Details van de wachtrij — toont een lijst van vertraagde items.

De lijst met beschikbare pagina's verschijnt wanneer je op Wachtrij klikt in het menu Beheer. Het is ook mogelijk om tussen pagina's te schakelen door gebruik te maken van een keuzelijst voor de titel in de linkerbovenhoek.

Menu van het derde niveau. Keuzelijst voor titel.
Overzicht per itemtype

Op dit scherm is het gemakkelijk te achterhalen of het probleem verband houdt met één of meerdere itemtypes.

Elke regel bevat een itemtype. Elke kolom toont het aantal wachtende items - wachtend gedurende 5-10 seconden/10-30 seconden/30-60 seconden/1-5 minuten/5-10 minuten of meer dan 10 minuten respectievelijk.

Overzicht per proxy

Op dit scherm is het gemakkelijk te achterhalen of het probleem verband houdt met een van de proxies of met de server zelf.

Elke regel bevat een proxy, waarbij de server als laatste in de lijst staat. Elke kolom toont het aantal wachtende items - wachtend gedurende 5-10 seconden/10-30 seconden/30-60 seconden/1-5 minuten/5-10 minuten of meer dan 10 minuten respectievelijk.

Lijst van wachtende items

In dit scherm worden alle wachtende items vermeld.

Weergegeven gegevens:

Kolom Beschrijving
Geplande controle De tijd waarop de controle was gepland, wordt weergegeven.
Vertraagd met De lengte van de vertraging wordt weergegeven.
Host De naam van de host van het item wordt weergegeven.
Naam De naam van het wachtende item wordt weergegeven.
Proxy De naam van de proxy wordt weergegeven, als de host wordt bewaakt door een proxy.
Mogelijke foutmeldingen

Het kan voorkomen dat er geen gegevens worden weergegeven en dat het volgende foutbericht verschijnt:

In dit geval is de foutmelding als volgt:

Kan de wachtrij voor items niet weergeven. Toegang geweigerd.

Dit gebeurt wanneer de PHP-configuratieparameters in het bestand zabbix.conf.php - $ZBX_SERVER of zowel $ZBX_SERVER als $ZBX_SERVER_PORT - verwijzen naar een bestaande Zabbix-server die een andere database gebruikt.