9 Zabbix web service

Overzicht

Zabbix-webservice is een proces dat wordt gebruikt voor communicatie met externe webservices.

In deze sectie worden parameters vermeld die worden ondersteund in de Zabbix-web service configuratiebestand (zabbix_web_service.conf). Let daar op:

  • De standaardwaarden weerspiegelen de processtandaarden, niet de waarden in de verzonden configuratiebestanden;
  • Zabbix ondersteunt configuratiebestanden alleen in UTF-8-codering zonder BOM;
  • Opmerkingen die beginnen met "#" worden alleen ondersteund aan het begin van de lijn.

Parameters

Parameter Verplicht Bereik Standaard Beschrijving
ToegestaanIP ja Lijst met door komma's gescheiden IP-adressen, optioneel in CIDR-notatie, of DNS-namen van Zabbix-servers en Zabbix-proxy's.
Inkomende verbindingen worden alleen geaccepteerd van de hosts die hier worden vermeld.
Als IPv6-ondersteuning is ingeschakeld, wordt 127.0. 0.1, ::127.0.0.1, ::ffff:127.0.0.1 worden gelijk behandeld en ::/0 staat elk IPv4- of IPv6-adres toe.
0.0.0.0/0 kan gebruikt om elk IPv4-adres toe te staan.
Voorbeeld: 127.0.0.1,192.168.1.0/24,::1,2001:db8::/32,zabbix.example.com
DebugLevel no 0-5 3 Specificeert debug-niveau:
0 - basisinformatie over het starten en stoppen van Zabbix-processen
1 - kritieke informatie
2 - foutinformatie
3 - waarschuwingen< br>4 - voor debugging (produceert veel informatie)
5 - uitgebreide debugging (produceert nog meer informatie)
ListenPort no 1024-32767 10053 De poortservice luistert naar verbindingen vanaf de server.
LogFile ja, als LogType is ingesteld op file, anders nee Logbestandsnaam voor LogType 'file' parameter.
Voorbeeld: /tmp/zabbix_web_service.log
LogFileSize no 0-1024 1 Maximale grootte van logbestand in MB.
0 - automatische logrotatie uitschakelen.
LogType no system / file / console file Specificeert waar logberichten naar worden geschreven:
system - syslog
file - bestand opgegeven met LogFile-parameter
console - standaarduitvoer
Timeout no 1-30 3 Besteed niet meer dan time-outseconden aan verwerking.
TLSAccept no unencrypted / cert unencrypted Geeft aan welk type verbinding moet worden gebruikt:
unencrypted - accepteer verbindingen zonder versleuteling (standaard)
cert - accepteer verbindingen met TLS en een certificaat
TLSCAF-bestand nee Volledige padnaam van een bestand met de CA('s)-certificaten op het hoogste niveau voor peer-certificaatverificatie, gebruikt voor versleutelde communicatie tussen Zabbix-componenten.
TLSCertFile nee Volledige padnaam van een bestand met het servicecertificaat of de certificaatketen, gebruikt voor versleutelde communicatie met Zabbix-componenten.
TLSKeyFile nee Volledige padnaam van een bestand dat de persoonlijke servicesleutel bevat die wordt gebruikt voor versleutelde communicatie met Zabbix-componenten.