regexp.update

Beschrijving

object regexp.update(object/array regularExpressions)

Deze methode maakt het mogelijk om bestaande globale reguliere expressies bij te werken.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Super admin gebruikerstypes. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de instellingen van de gebruikersrol. Zien Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(object/array) Eigenschappen van reguliere expressies die moeten worden bijgewerkt.

De eigenschap regexpid moet worden gedefinieerd voor elk object, alle andere eigenschappen zijn optioneel. Alleen de doorgegeven eigenschappen worden bijgewerkt, alle andere blijven ongewijzigd.

Naast de standaardeigenschappen accepteert de methode de volgende parameters.

Parameter Type Omschrijving
expressions array Opties voor expressies.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object met de ID's van de bijgewerkte regular expressies onder de eigenschap regexpids.

Voorbeelden

Updaten van globale reguliere expressie voor het ontdekken van bestandssystemen.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "regexp.update",
      "params": {
       "regexpid": "1",
       "name": "File systems for discovery",
       "test_string": "",
       "expressions": [
        {
         "expression": "^(btrfs|ext2|ext3|ext4|reiser|xfs|ffs|ufs|jfs|jfs2|vxfs|hfs|apfs|refs|zfs)$",
         "expression_type": "3",
         "exp_delimiter": ",",
         "case_sensitive": "0"
        },
        {
         "expression": "^(ntfs|fat32|fat16)$",
         "expression_type": "3",
         "exp_delimiter": ",",
         "case_sensitive": "0"
        }
       ]
      },
      "auth": "700ca65537074ec963db7efabda78259",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "regexpids": [
          "1"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CRegexp::update() in ui/include/classes/api/services/CRegexp.php.