trigger.deletedependencies

Beschrijving

object trigger.deletedependencies(string/array triggers)

Met deze methode kunnen alle trigger-afhankelijkheden van de gegeven . worden verwijderd triggers.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Admin en Super admin gebruikers typen. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(string/array) Triggers om de trigger afhankelijkheden van te verwijderen.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de betrokken triggers bevat onder de eigenschap triggerids.

Voorbeelden

Afhankelijkheden van meerdere triggers verwijderen

Verwijder alle afhankelijkheden van twee triggers.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "trigger.deleteDependencies",
      "params": [
        {
          "triggerid": "14544"
        },
        {
          "triggerid": "14545"
        }
      ],
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "triggerids": [
          "14544",
          "14545"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CTrigger::deleteDependencies() in ui/include/classes/api/services/CTrigger.php.