2 SMS

Overzicht

Zabbix ondersteunt het verzenden van SMS-berichten via een seriële GSM-modem die is aangesloten op de seriële poort van de Zabbix-server.

Zorg ervoor dat:

  • De snelheid van het seriële apparaat (meestal /dev/ttyS0 onder Linux) overeenkomt met die van de GSM-modem. Zabbix stelt de snelheid van de seriële verbinding niet in. Het gebruikt standaardinstellingen.
  • De gebruiker 'zabbix' lees-/schrijftoegang heeft tot het seriële apparaat. Voer het commando ls -l /dev/ttyS0 uit om de huidige rechten van het seriële apparaat te bekijken.
  • De GSM-modem heeft een ingevoerde PIN en behoudt deze na stroomuitval. Als alternatief kunt u de PIN op de SIM-kaart uitschakelen. De PIN kan worden ingevoerd door het commando AT+CPIN="NNNN" uit te geven (NNNN is uw PIN-nummer, de aanhalingstekens moeten aanwezig zijn) in terminalsoftware, zoals Unix minicom of Windows HyperTerminal.

Zabbix is getest met deze GSM-modems:

  • Siemens MC35
  • Teltonika ModemCOM/G10

Om SMS in te stellen als het afleveringskanaal voor berichten, moet u ook SMS configureren als het mediatype en de respectieve telefoonnummers invoeren voor de gebruikers.

Configuratie

Om SMS in te stellen als het mediatype:

  • Ga naar Beheer → Mediatypes
  • Klik op Mediatype maken (of klik op SMS in de lijst met voorgedefinieerde mediatypes).

De volgende parameters zijn specifiek voor het mediatype SMS:

Parameter Beschrijving
GSM-modem Stel de naam in van het seriële apparaat van de GSM-modem.

Zie gemeenschappelijke parameters voor mediatypes voor details over hoe u standaardberichten en opties voor waarschuwingsverwerking kunt configureren. Houd er rekening mee dat parallelle verwerking van het verzenden van SMS-meldingen niet mogelijk is.

Gebruikersmedia

Nadat het SMS-mediatype is geconfigureerd, gaat u naar de sectie Beheer → Gebruikers en bewerkt u het gebruikersprofiel om SMS-media aan de gebruiker toe te wijzen. De stappen voor het instellen van gebruikersmedia, die voor alle mediatypen gelijk zijn, worden beschreven op de Mediatypen pagina.