hostinterface.replacehostinterfaces

Beschrijving

object hostinterface.replacehostinterfaces(objectparameters)

Met deze methode kunnen alle hostinterfaces op een bepaalde host worden vervangen.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Admin en Super admin gebruikers typen. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(object) Parameters met de ID van de host die moet worden bijgewerkt en de nieuwe host-interfaces.

Parameter Type Beschrijving
hostid
(vereist)
string ID van de host die moet worden bijgewerkt.
interfaces
(vereist)
object/array Hostinterfaces om de huidige hostinterfaces te vervangen.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de gemaakte host bevat interfaces onder de eigenschap interfaceids.

Voorbeelden

Hostinterfaces vervangen

Vervang alle hostinterfaces door een enkele agentinterface.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hostinterface.replacehostinterfaces",
      "params": {
        "hostid": "30052",
        "interfaces": {
          "dns": "",
          "ip": "127.0.0.1",
          "main": 1,
          "port": "10050",
          "type": 1,
          "useip": 1
        }
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "interfaceids": [
          "30081"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CHostInterface::replaceHostInterfaces() in ui/include/classes/api/services/CHostInterface.php.