Table of Contents

Overzicht

In de sectie Services → Servicemaatregelen kunnen gebruikers configuraties instellen en onderhouden voor servicemaatregelen.

Geconfigureerde maatregelen worden weergegeven in de lijst met respect voor de machtigingen van de gebruikersrol. Gebruikers zien alleen maatregelen voor services waarvoor hun gebruikersrol toegang verleent.

De weergegeven gegevens, filter en beschikbare opties voor massa-aanpassing zijn hetzelfde als voor andere soorten maatregelen.

2 Serviceacties