4 Host-prototypes

Mass editing options

Buttons below the list offer some mass-editing options:

  • Create enabled - create these hosts as Enabled
  • Create disabled - create these hosts as Disabled
  • Mass update - mass update these host prototypes
  • Delete - delete these host prototypes

To use these options, mark the checkboxes before the respective host prototypes, then click on the required button.

Massa-bewerkingsopties

Knoppen onder de lijst bieden enkele massa-bewerkingsopties:

  • Ingeschakeld aanmaken - maak deze hosts aan als Ingeschakeld
  • Uitgeschakeld aanmaken - maak deze hosts aan als Uitgeschakeld
  • Verwijderen - verwijder deze hostvoorbeelden

Om deze opties te gebruiken, markeer de selectievakjes voor de respectieve hostvoorbeelden en klik vervolgens op de gewenste knop.