graphprototype.delete

Beschrijving

object graphprototype.delete(array graphPrototypeIds)

Met deze methode kunt u grafiekprototypes verwijderen.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Admin en Super admin gebruikers typen. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(array) ID's van de grafiekprototypes die moeten worden verwijderd.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de verwijderde grafiek bevat prototypes onder de eigenschap graphids.

Voorbeelden

Meerdere grafiekprototypes verwijderen

Verwijder twee grafiekprototypes.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "graphprototype.delete",
      "params": [
        "652",
        "653"
      ],
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "graphids": [
          "652",
          "653"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CGraphPrototype::delete() in ui/include/classes/api/services/CGraphPrototype.php.