This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

Sidebar

13. Probleemherkenning

Overzicht

Probleemgebeurtenissen in Zabbix kunnen door gebruikers worden erkend.

Als een gebruiker een melding krijgt over een probleemgebeurtenis, kunnen ze naar het Zabbix frontend gaan, het openen van het pop-up venster voor probleemupdate van dat probleem met één van de onderstaande manieren en erken het probleem. Tijdens het erkennen, kunnen ze hun commentaar ervoor invoeren, zeggend dat ze eraan werken of wat ze er ook maar over willen zeggen.

Op deze manier, als een andere systeemgebruiker die hetzelfde probleem ontdekt, is meteen zichtbaar of het is erkend en de opmerkingen tot nu toe.

Hierdoor kan het oplossen van problemen met meer dan één systeem gebruiker gecoördineerd plaatsvinden.

De bevestigings status wordt ook gebruikt bij het definiëren van actie bewerkingen. Je kan bijvoorbeeld aangeven dat een melding naar een hogere manager moet worden gestuurd, maar alleen als een gebeurtenis enige tijd niet is erkend.

Om gebeurtenissen te erkennen en erop te reageren, moet een gebruiker ten minste: leesrechten voor de corresponderende triggers hebben. Om de ernst van het probleem te veranderen: of deze te sluiten, moet een gebruiker lees- en schrijfrechten hebben op de bijbehorende triggers.

Er zijn verschillende manieren om toegang te krijgen tot het pop-up venster voor probleemupdates, waarmee een probleem kan worden erkend.

 • U kunt problemen selecteren in MonitoringProblemen en vervolgens klikken op Mass update onder de lijst
 • U kunt in de Ack-kolom klikken om de bevestiging status weer te geven van problemen bij:
  • Monitoring → Dashboard (Problemen en Problemen per ernst widgets)
  • Bewaking → Problemen
  • Monitoring → Problemen → Evenement details

De Ack-kolom bevat ofwel een 'Ja' of een 'Nee'-link, die een aangeeft of een probleem erkend of niet erkend is. Klikken op de koppelingen brengt je naar het pop-up venster voor probleemupdate.

 • U kunt op een onopgeloste probleemcel klikken in:
  • Monitoring → Dashboard (Trigger overzicht widget)

Het pop-up menu bevat een Acknowledge-optie waarmee je naar: het probleem update venster gaat.

Update problemen

Met de pop-up voor probleemupdate kunt u:

 • commentaar geven op het probleem
 • bekijken van opmerkingen en acties tot nu toe
 • de ernst van het probleem wijzigen
 • probleem erkennen/niet erkennen
 • probleem handmatig sluiten

Alle verplichte invoervelden zijn gemarkeerd met een rood sterretje.

Parameter Beschrijving
Probleem Als er slechts één probleem is geselecteerd, wordt de naam van het probleem weergegeven.
Als er meerdere problemen zijn geselecteerd, wordt N geselecteerde problemen weergegeven.
Bericht Voer tekst in om op het probleem te reageren (maximaal 2048 tekens).
Geschiedenis Vorige activiteiten en opmerkingen over het probleem worden vermeld, samen met de tijd en gebruikersdetails.
Voor de betekenis van pictogrammen die worden gebruikt om gebruikersacties aan te duiden, zie de gebeurtenis detail pagina.
Houd er rekening mee dat de geschiedenis wordt weergegeven als er slechts één probleem is geselecteerd voor de update.
Reikwijdte Definieer de reikwijdte van acties zoals het wijzigen van de ernst, het erkennen of handmatig sluiten van problemen:
Alleen geselecteerd probleem - heeft alleen invloed op deze gebeurtenis
Geselecteerde en alle andere problemen van gerelateerde triggers - in het geval van een probleem met bevestiging/afsluiting, heeft dit invloed op dit evenement en alle andere problemen die tot nu toe niet zijn erkend/afgesloten. Als de scope reeds erkende of gesloten problemen bevat, zullen deze problemen niet herhaaldelijk erkend/gesloten worden. Aan de andere kant is het aantal bewerkingen voor het wijzigen van berichten en de ernst niet beperkt.
De ernst wijzigen Markeer het selectievakje en klik op de ernst knop om de ernst van het probleem bij te werken.
Het selectievakje voor het wijzigen van de ernst is beschikbaar als er lees-/schrijfrechten zijn voor ten minste één van de geselecteerde problemen. Alleen die problemen die lees-schrijfbaar zijn, worden bijgewerkt wanneer u op Bijwerken klikt.
Als er lees-schrijfrechten bestaan voor geen van de geselecteerde triggers, is het selectievakje uitgeschakeld.
Acknowledge Markeer het selectievakje om het probleem te bevestigen.
Dit selectievakje is beschikbaar als er ten minste één niet-bevestigd probleem is onder de geselecteerde.
Het is niet mogelijk om nog een bevestiging toe te voegen voor een reeds erkend probleem (het is echter mogelijk om nog een opmerking toe te voegen).
Unacknowledge Markeer het selectievakje om het probleem ongedaan te maken.
Dit selectievakje is beschikbaar als er ten minste één erkend probleem is onder de geselecteerde.
Probleem sluiten Markeer het selectievakje om het geselecteerde probleem(en) handmatig te sluiten.
Het selectievakje voor het sluiten van een probleem is beschikbaar als de optie Handmatig sluiten toestaan is aangevinkt in trigger configuratie voor ten minste één van de geselecteerde problemen. Alleen die problemen worden gesloten die mogen worden gesloten door op Bijwerken te klikken.
Als geen enkel probleem handmatig kan worden gesloten, is het selectievakje uitgeschakeld.
Reeds gesloten problemen worden niet herhaaldelijk gesloten.

Weergave

Op basis van bevestiging informatie is het mogelijk om te configureren hoe het aantal problemen wordt weergegeven in het dashboard of op kaarten. Om dat te doen, moet je selecties maken in de optie Probleemweergave, beschikbaar in zowel kaart configuratie en de Problemen naar ernst dashboard widget. Het is mogelijk om alle problemen, niet-erkende problemen weer te geven tellen als gescheiden van het totaal of alleen het aantal niet-erkende problemen.

Op basis van informatie over probleemupdates (bevestiging, enz.), is het: mogelijk om update-bewerkingen te configureren - stuur een bericht of voer uit commando's op afstand.