This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

Sidebar

#1 Database maken

Overzicht

Er moet een Zabbix-database worden gemaakt tijdens de installatie van Zabbix server of proxy.

Dit gedeelte bevat instructies voor het maken van een Zabbix-database. EEN voor elke ondersteunde database is een aparte set instructies beschikbaar.

UTF-8 is de enige codering die door Zabbix wordt ondersteund. Het is bekend dat het werkt zonder beveiligingsfouten. Gebruikers moeten zich ervan bewust zijn dat er bekende beveiligingsproblemen als u enkele van de andere coderingen gebruikt.

Als u installeert vanaf Zabbix Git repository, moet u uitvoeren:

$ maak dbschema

voordat u doorgaat naar de volgende stappen.

MijnSQL

Tekensets utf8 (ook bekend als utf8mb3) en utf8mb4 worden ondersteund (met utf8_bin en utf8mb4_bin respectievelijk) voor Zabbix server/proxy om correct te werken met de MySQL-database. Het wordt aanbevolen om gebruik utf8mb4 voor nieuwe installaties.

shell> mysql -uroot -p<password>
    mysql> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
    mysql> create user 'zabbix'@'localhost' identified by '<password>';
    mysql> grant all privileges on zabbix.* to 'zabbix'@'localhost';
    mysql> quit;

Als u installeert vanuit Zabbix pakketten, stop dan hier en ga verder met de instructies voor RHEL/CentOS of Debian/Ubuntu om de gegevens in de database te importeren.

Als u Zabbix vanuit bronnen installeert, gaat u verder met het importeren van de gegevens in de databank. Voor een Zabbix-proxydatabase mag alleen schema.sql worden geïmporteerd (geen images.sql of data.sql):

shell> cd database/mysql
    shell> mysql -uzabbix -p<wachtwoord> zabbix < schema.sql
    # stop hier als u een database maakt voor Zabbix-proxy
    shell> mysql -uzabbix -p<wachtwoord> zabbix < images.sql
    shell> mysql -uzabbix -p<wachtwoord> zabbix < data.sql

PostgreSQL

U moet een databasegebruiker hebben met machtigingen om een database te maken voorwerpen. Het volgende shell-commando maakt gebruiker zabbix aan. Specificeer wachtwoord wanneer daarom wordt gevraagd en herhaal wachtwoord (let op, mogelijk wordt u eerst gevraagd voor sudo wachtwoord):

shell> sudo -u postgres createuser --pwprompt zabbix

Nu gaan we de database zabbix (laatste parameter) opzetten met de eerder aangemaakte gebruiker als eigenaar (-O zabbix).

shell> sudo -u postgres createdb -O zabbix -E Unicode -T template0 zabbix

Als u installeert vanuit Zabbix pakketten, stop dan hier en ga verder met de instructies voor RHEL/CentOS of Debian/Ubuntu om het initiële schema en de gegevens in de database te importeren.

Als u Zabbix van bronnen installeert, gaat u verder met het importeren van de eerste schema en gegevens (ervan uitgaande dat u zich in de hoofdmap van Zabbix bevindt) bronnen). Voor een Zabbix-proxydatabase zou alleen schema.sql moeten zijn geïmporteerd (geen images.sql of data.sql).

shell> cd database/postgresql
    shell> cat schema.sql | sudo -u zabbix psql zabbix
    # stop here if you are creating database for Zabbix proxy
    shell> cat images.sql | sudo -u zabbix psql zabbix
    shell> cat data.sql | sudo -u zabbix psql zabbix

De bovenstaande opdrachten zijn bedoeld als voorbeeld dat: werkt in de meeste GNU/Linux-installaties. U kunt verschillende commando's, e. g. "psql -U <gebruikersnaam>" afhankelijk van hoe uw systeem/database zijn geconfigureerd. Als u problemen heeft met het instellen van de database raadpleeg uw databasebeheerder.

TijdschaalDB

Instructies voor het maken en configureren van TimescaleDB vindt u in a aparte sectie.

Orakel

Instructies voor het maken en configureren van de Oracle-database worden gegeven in een aparte sectie.

SQLite

Het gebruik van SQLite wordt alleen ondersteund voor Zabbix-proxy!

Als SQLite met Zabbix-proxy wordt gebruikt, wordt de database automatisch aangemaakt als het niet bestaat.

shell> cd database/sqlite3
    shell> sqlite3 /var/lib/sqlite/zabbix.db <schema.sql

Keer terug naar de installatiesectie.