This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

5 Webscenario's

Overzicht

De lijst met webscenario's voor een host is te bereiken via Configuratie → Hosts door te klikken op Web voor de betreffende host.

Een lijst van bestaande webscenario's wordt weergegeven.

Web Scenario's

Weergegeven gegevens:

Kolom Beschrijving
Naam Naam van het webscenario. Door te klikken op de naam van het webscenario wordt het web scenario configuratieformulier geopend.
Als het webscenario van de host behoort tot een sjabloon, wordt de naam van het sjabloon weergegeven voor de naam van het webscenario als een grijze link. Door te klikken op de sjabloonlink wordt de lijst met webscenario's op het nivea van het sjabloon geopend.
Aantal stappen Het aantal stappen dat het scenario bevat.
Update-interval Hoe vaak het scenario wordt uitgevoerd.
Pogingen Hoeveel pogingen voor het uitvoeren van stappen van het webscenario worden uitgevoerd.
Authenticatie De gebruikte authenticatiemethode wordt weergegeven - Basic, NTLM of None.
HTTP-proxy Toont de HTTP-proxy of 'No' als deze niet wordt gebruikt.
Status De status van het webscenario wordt weergegeven - Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
Door op de status te klikken, kun je deze wijzigen.
Tags Web scenario tags worden weergegeven.
Er kunnen maximaal drie tags (naam:waarde paren) worden weergegeven. Als er meer tags zijn, wordt er een "..." link weergegeven die alle tags laat zien als je er met de muis overheen beweegt.
Info Als alles correct werkt, wordt er geen pictogram weergegeven in deze kolom. In geval van fouten wordt een vierkant pictogram met de letter "i" weergegeven. Beweeg met de muis over het pictogram om een tooltip met de foutbeschrijving te zien.

Om een nieuw webscenario te configureren, klik je op de knop Webscenario maken in de rechterbovenhoek.

Massa bewerkingsmogelijkheden

De knoppen onderaan de lijst bieden enkele massa bewerkingsmogelijkheden:

  • Inschakelen - wijzig de status van het scenario naar Ingeschakeld
  • Uitschakelen - wijzig de status van het scenario naar Uitgeschakeld
  • Geschiedenis wissen - geschiedenis- en trendgegevens voor de scenario's wissen
  • Verwijderen - verwijder de webscenario's

Om deze opties te gebruiken, markeer je de selectievakjes voor de respectievelijke webscenario's en klik je vervolgens op de gewenste knop.

Filter gebruiken

Je kunt de filter gebruiken om alleen de scenario's weer te geven waarin je geïnteresseerd bent. Voor een betere zoekprestatie worden gegevens gezocht zonder macros op te lossen.

De Filter link is beschikbaar boven de lijst met webscenario's. Als je erop klikt, wordt er een filter beschikbaar waar je scenario's kunt filteren op hostgroep, host, status en tags.

Web Scenario Filter