script.getscriptsbyhosts

Beschrijving

object script.getscriptsbyhosts(array hostIds)

Deze methode maakt het mogelijk om scripts op te halen die beschikbaar zijn op de gegeven hosts.

Deze methode is beschikbaar voor gebruikers van elk type. Rechten om de methode aan te roepen, kan worden ingetrokken in de instellingen van de gebruikersrol. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(string/array) ID's van hosts om scripts voor te retourneren.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object met host-ID's als eigenschappen en arrays van beschikbare scripts als waarden.

De methode breidt automatisch macro's uit in de 'bevestigingstekst'.

Voorbeelden

Haal scripts op via host-ID's

Haal alle scripts op die beschikbaar zijn op hosts "30079" en "30073".

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "script.getscriptsbyhosts",
      "params": [
        "30079",
        "30073"
      ],
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "30079": [
          {
            "scriptid": "3",
            "name": "Detect operating system",
            "command": "sudo /usr/bin/nmap -O {HOST.CONN} 2>&1",
            "host_access": "2",
            "usrgrpid": "7",
            "groupid": "0",
            "description": "",
            "confirmation": "",
            "type": "0",
            "execute_on": "1",
            "hostid": "10001"
          },
          {
            "scriptid": "1",
            "name": "Ping",
            "command": "/bin/ping -c 3 {HOST.CONN} 2>&1",
            "host_access": "2",
            "usrgrpid": "0",
            "groupid": "0",
            "description": "",
            "confirmation": "",
            "type": "0",
            "execute_on": "1",
            "hostid": "10001"
          },
          {
            "scriptid": "2",
            "name": "Traceroute",
            "command": "/usr/bin/traceroute {HOST.CONN} 2>&1",
            "host_access": "2",
            "usrgrpid": "0",
            "groupid": "0",
            "description": "",
            "confirmation": "",
            "type": "0",
            "execute_on": "1",
            "hostid": "10001"
          }
        ],
        "30073": [
          {
            "scriptid": "3",
            "name": "Detect operating system",
            "command": "sudo /usr/bin/nmap -O {HOST.CONN} 2>&1",
            "host_access": "2",
            "usrgrpid": "7",
            "groupid": "0",
            "description": "",
            "confirmation": "",
            "type": "0",
            "execute_on": "1",
            "hostid": "10001"
          },
          {
            "scriptid": "1",
            "name": "Ping",
            "command": "/bin/ping -c 3 {HOST.CONN} 2>&1",
            "host_access": "2",
            "usrgrpid": "0",
            "groupid": "0",
            "description": "",
            "confirmation": "",
            "type": "0",
            "execute_on": "1",
            "hostid": "10001"
          },
          {
            "scriptid": "2",
            "name": "Traceroute",
            "command": "/usr/bin/traceroute {HOST.CONN} 2>&1",
            "host_access": "2",
            "usrgrpid": "0",
            "groupid": "0",
            "description": "",
            "confirmation": "",
            "type": "0",
            "execute_on": "1",
            "hostid": "10001"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CScript::getScriptsByHosts() in ui/include/classes/api/services/CScript.php.