1 item prototypes

Overzicht

In deze sectie worden de itemvoorbeelden van een low-level discovery-regel op de host weergegeven. Itemvoorbeelden vormen de basis voor echte host items die worden aangemaakt tijdens low-level discovery.

Weergegeven gegevens:

Kolom Omschrijving
Naam Naam van het itemvoorbeeld, weergegeven als een blauwe link.
Door op de naam te klikken, wordt het itemvoorbeeld configuratieformulier geopend.
Als het itemvoorbeeld tot een sjabloon behoort, wordt de sjabloonnaam weergegeven vóór de regelnaam, als een grijze link. Door op de sjabloonlink te klikken, wordt de lijst met itemvoorbeelden op het sjabloonniveau geopend.
Sleutel De sleutel van het itemvoorbeeld wordt weergegeven.
Interval De frequentie van de controle wordt weergegeven.
Geschiedenis Het aantal dagen waarvoor itemgegevensgeschiedenis wordt bewaard, wordt weergegeven.
Trends Het aantal dagen waarvoor de geschiedenis van itemtrends wordt bewaard, wordt weergegeven.
Type Het type van het itemvoorbeeld wordt weergegeven (Zabbix-agent, SNMP-agent, eenvoudige controle, enz.).
Aanmaken ingeschakeld Het item aanmaken op basis van dit voorbeeld als:
Ja - ingeschakeld
Nee - uitgeschakeld. Je kunt schakelen tussen 'Ja' en 'Nee' door erop te klikken.
Ontdekken Het item ontdekken op basis van dit voorbeeld:
Ja - ontdekken
Nee - niet ontdekken. Je kunt schakelen tussen 'Ja' en 'Nee' door erop te klikken.
Tags Tags van het itemvoorbeeld worden weergegeven.

Om een nieuw itemvoorbeeld te configureren, klik je op de knop Nieuw itemvoorbeeld maken rechtsboven.

Opties voor massabewerking

Onderaan de lijst vind je enkele opties voor massabewerking:

  • Aanmaken ingeschakeld - deze items aanmaken als Ingeschakeld
  • Aanmaken uitgeschakeld - deze items aanmaken als Uitgeschakeld
  • Massabijwerking - massabijwerking van deze itemvoorbeelden
  • Verwijderen - deze itemvoorbeelden verwijderen

Om deze opties te gebruiken, vink je de selectievakjes voor de respectievelijke itemvoorbeelden aan en klik je op de gewenste knop.