This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.
Table of Contents

> Afbeeldingsobject

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de image API.

Afbeelding

Het afbeeldingsobject heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
imageid string (alleen-lezen) ID van de afbeelding.
name
(verplicht)
string Naam van de afbeelding.
imagetype integer Type afbeelding.

Mogelijke waarden:
1 - (standaard) pictogram;
2 - achtergrondafbeelding.