Table of Contents

> Afbeeldingsobject

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de image API.

Afbeelding

Het afbeeldingsobject heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Omschrijving
imageid string (alleen lezen) ID van de afbeelding.
name
(vereist)
string Naam van de afbeelding.
imagetype integer Type afbeelding.

Mogelijke waarden:
1 - (standaard) pictogram;
2 - achtergrondafbeelding.

Merk op dat voor sommige methoden (bijwerken, verwijderen) de vereiste/optionele parametercombinatie anders is.