> Kaartobject

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de map API.

Parameters

(object/array) Parameters defining the desired output.

The method supports the following parameters.

Parameter Type Description
scriptids string/array Return only scripts with the given IDs.
selectMediatypes query Return a mediatypes property with media types for the script.
selectUsers query Return a users property with users that have permission to run the script.
selectUserGroups query Return a usrgrps property with user groups that have permission to run the script.
selectGroups query Return a groups property with host groups the script can be run on.
selectHosts query Return a hosts property with hosts the script can be run on.
selectDiscoveryRule query Return a discoveryRule property with a discovery rule the script can be associated with.
sortfield string/array Sort the result by the given properties.
countOutput boolean These parameters being common for all get methods are described in detail in the reference commentary.
editable boolean
excludeSearch boolean
filter object
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Webhook-parameters

Parameters die worden doorgegeven aan het webhook-script wanneer het wordt aangeroepen, hebben het volgende: eigendommen.

Eigenschap Type Beschrijving
naam
(verplicht)
string Parameternaam.
value string Parameterwaarde. Ondersteunt macro's.

Debuggen

Foutopsporingsinformatie van uitgevoerd webhook-script. Het debug-object heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
logs array Array van logitems.
ms string Duur van scriptuitvoering in milliseconden.

Logboekinvoer

Het logboekinvoerobject heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
level geheel getal Logniveau.
ms string De verstreken tijd in milliseconden sinds het script werd uitgevoerd voordat de logboekinvoer werd toegevoegd.
message string Log bericht.