4 Onderhoud

Overzicht

In de sectie Configuratie → Onderhoud kunnen gebruikers onderhoudsperiodes voor hosts configureren en onderhouden.

Een lijst van bestaande onderhoudsperiodes met hun details wordt getoond.

Getoonde gegevens:

Kolom Omschrijving
Naam Naam van de onderhoudsperiode. Door op de naam van de onderhoudsperiode te klikken, wordt het configuratieformulier voor onderhoudsperiodes geopend.
Type Het type onderhoud wordt weergegeven: Met gegevensverzameling of Geen gegevensverzameling
Actief sinds De datum en tijd waarop het uitvoeren van onderhoudsperiodes actief wordt.
Opmerking: Deze tijd activeert geen onderhoudsperiode; onderhoudsperiodes moeten apart worden ingesteld.
Actief tot De datum en tijd waarop het uitvoeren van onderhoudsperiodes stopt met actief zijn.
Toestand De toestand van de onderhoudsperiode:
Naderend - wordt binnenkort actief
Actief - is actief
Verlopen - is niet langer actief
Omschrijving De omschrijving van de onderhoudsperiode wordt weergegeven.

Om een nieuwe onderhoudsperiode te configureren, klik je op de knop Onderhoudsperiode creëren in de rechterbovenhoek.

Opties voor massabewerking

Een knop onder de lijst biedt één optie voor massabewerking:

  • Verwijderen - verwijder de onderhoudsperiodes

Om deze optie te gebruiken, vink de selectievakjes aan voor de desbetreffende onderhoudsperiodes en klik op Verwijderen.

Gebruik van filter

Je kunt het filter gebruiken om alleen de onderhoudsperiodes weer te geven waarin je geïnteresseerd bent. Voor betere zoekprestaties wordt data gezocht met onopgeloste macros.

De Filter link staat boven de lijst met onderhoudsperiodes. Als je erop klikt, wordt een filter beschikbaar waarmee je onderhoudsperiodes kunt filteren op hostgroep, naam en toestand.