regexp.get

Beschrijving

integer/array regexp.get(objectparameters)

De methode maakt het mogelijk om globale reguliere expressies op te halen volgens: de opgegeven parameters.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Super Admin. Rechten om de methode aan te roepen, kan worden ingetrokken in de instellingen van de gebruikersrol. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(object) Parameters die de gewenste uitvoer definiëren.

De methode ondersteunt de volgende parameters.

Parameter Type Omschrijving
regexpids string/array Alleen reguliere expressies met de opgegeven IDs retourneren.
selectExpressions query Een expressions eigenschap retourneren.
sortfield string/array De resultaten sorteren op basis van de opgegeven eigenschappen.

Mogelijke waarden zijn: regexpid en name.
countOutput boolean Deze parameters zijn gemeenschappelijk voor alle get methoden en worden in detail beschreven in het referentiecommentaar.
editable boolean
excludeSearch boolean
filter object
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Retourwaarden

(integer/array) Retourneert ofwel:

 • een reeks objecten;
 • het aantal opgehaalde objecten, als de countOutput parameter heeft gebruikt.

Voorbeelden

Ophalen van algemene reguliere expressies.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "regexp.get",
      "params": {
        "output": ["regexpid", "name"],
        "selectExpressions": ["expression", "expression_type"],
        "regexpids": [1, 2],
        "preservekeys": true
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
     "jsonrpc": "2.0",
     "result": {
      "1": {
       "regexpid": "1",
       "name": "File systems for discovery",
       "expressions": [
        {
         "expression": "^(btrfs|ext2|ext3|ext4|reiser|xfs|ffs|ufs|jfs|jfs2|vxfs|hfs|apfs|refs|ntfs|fat32|zfs)$",
         "expression_type": "3"
        }
       ]
      },
      "2": {
       "regexpid": "2",
       "name": "Network interfaces for discovery",
       "expressions": [
        {
         "expression": "^Software Loopback Interface",
         "expression_type": "4"
        },
        {
         "expression": "^(In)?[Ll]oop[Bb]ack[0-9._]*$",
         "expression_type": "4"
        },
        {
         "expression": "^NULL[0-9.]*$",
         "expression_type": "4"
        },
        {
         "expression": "^[Ll]o[0-9.]*$",
         "expression_type": "4"
        },
        {
         "expression": "^[Ss]ystem$",
         "expression_type": "4"
        },
        {
         "expression": "^Nu[0-9.]*$",
         "expression_type": "4"
        }
       ]
      }
     },
     "id": 1
    }

Bron

CRegexp::get() in ui/include/classes/api/services/CRegexp.php.