6 Installatie van de webinterface

In deze sectie vind je stapsgewijze instructies voor het installeren van de Zabbix-webinterface. De Zabbix-frontend is geschreven in PHP, dus om deze te gebruiken is een webserver met PHP-ondersteuning nodig.

Meer informatie over het instellen van SSL voor de Zabbix-webinterface is te vinden in deze best practices.

Welkomstscherm

Open de Zabbix-webinterface URL in je browser. Als je Zabbix hebt geïnstalleerd via pakketten, is de URL:

  • voor Apache: http://<server_ip_of_naam>/zabbix
  • voor Nginx: http://<server_ip_of_naam>

Je zou het eerste scherm van de frontend-installatiewizard moeten zien.

Gebruik het keuzemenu Standaardtaal om de standaardtaal van het systeem te wijzigen en ga verder met het installatieproces in de geselecteerde taal (optioneel). Voor meer informatie, zie Installatie van aanvullende frontend-talen.

Controleer de vereisten

Zorg ervoor dat aan alle softwarevereisten is voldaan.

Vereiste Minimale waarde Omschrijving
PHP-versie 7.2.5
PHP memory_limit-optie 128MB In php.ini:
memory_limit = 128M
PHP post_max_size-optie 16MB In php.ini:
post_max_size = 16M
PHP upload_max_filesize-optie 2MB In php.ini:
upload_max_filesize = 2M
PHP max_execution_time-optie 300 seconden (waarden 0 en -1 zijn toegestaan) In php.ini:
max_execution_time = 300
PHP max_input_time-optie 300 seconden (waarden 0 en -1 zijn toegestaan) In php.ini:
max_input_time = 300
PHP session.auto_start-optie moet uitgeschakeld zijn In php.ini:
session.auto_start = 0
Database-ondersteuning Eén van: MySQL, Oracle, PostgreSQL. Eén van de volgende modules moet zijn geïnstalleerd:
mysql, oci8, pgsql
bcmath php-bcmath
mbstring php-mbstring
PHP mbstring.func_overload-optie moet uitgeschakeld zijn In php.ini:
mbstring.func_overload = 0
sockets php-net-socket. Vereist voor ondersteuning van gebruikerscripts.
gd 2.0.28 php-gd. De PHP GD-extensie moet PNG-afbeeldingen (--with-png-dir), JPEG (--with-jpeg-dir)-afbeeldingen en FreeType 2 (--with-freetype-dir) ondersteunen.
libxml 2.6.15 php-xml
xmlwriter php-xmlwriter
xmlreader php-xmlreader
ctype php-ctype
session php-session
gettext php-gettext
Sinds Zabbix 2.2.1 is de PHP-gettext-extensie geen verplichte vereiste meer voor het installeren van Zabbix. Als gettext niet is geïnstalleerd, werkt de frontend zoals gewoonlijk, maar zijn de vertalingen niet beschikbaar.

Optionele vereisten kunnen ook in de lijst voorkomen. Een mislukte optionele vereiste wordt weergegeven in het oranje en heeft de status Waarschuwing. Met een mislukte optionele vereiste kan de installatie doorgaan.

Als het nodig is om de Apache-gebruiker of gebruikersgroep te wijzigen, moeten de rechten voor de sessiemap worden geverifieerd. Anders kan de Zabbix-installatie niet doorgaan.

Configureer DB-verbinding

Voer gegevens in voor het verbinden met de database. De Zabbix-database moet al zijn aangemaakt.

Als de optie Database TLS-encryptie is aangevinkt, verschijnen er aanvullende velden voor het configureren van de TLS-verbinding naar de database in het formulier (alleen voor MySQL of PostgreSQL).

Als de optie HashiCorp Vault is geselecteerd voor het opslaan van referenties, zijn er aanvullende velden beschikbaar voor het specificeren van het Vault API-eindpunt, het geheime pad en het authenticatietoken:

Instellingen

Het invoeren van een naam voor de Zabbix-server is optioneel, maar als deze wordt ingediend, wordt deze weergegeven in de menubalk en paginatitels.

Stel de standaard tijdzone en het thema voor de frontend in.

Samenvatting voor installatie

Bekijk een samenvatting van de instellingen.

Installeren

Indien je Zabbix vanuit broncode installeert, download dan het configuratiebestand en plaats het in de conf/ map binnen de HTML-documenten subdirectory van de webserver waar je de Zabbix PHP-bestanden hebt gekopieerd.

Als de webserver-gebruiker schrijftoegang heeft tot de conf/ map, dan wordt het configuratiebestand automatisch opgeslagen en kun je direct doorgaan naar de volgende stap.

Rond de installatie af.

Inloggen

De Zabbix frontend is gereed! De standaard gebruikersnaam is Admin en het wachtwoord is zabbix.

Ga verder naar aan de slag met Zabbix.