This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

1 Voorwaarden

Overzicht

Het is mogelijk om te definiëren dat een actie alleen wordt uitgevoerd als het evenement overeenkomt met een ingestelde reeks voorwaarden. Voorwaarden worden ingesteld bij het configureren van de actie.

De voorwaarden worden hoofdlettergevoelig gematcht.

Acties voor triggers

De volgende voorwaarden kunnen worden gebruikt in op triggers gebaseerde acties:

Type voorwaarde Ondersteunde operatoren Beschrijving
Hostgroep gelijk aan
niet gelijk aan
Specificeer hostgroepen of hostgroepen om uit te sluiten.
gelijk aan - het evenement behoort tot deze hostgroep.
niet gelijk aan - het evenement behoort niet tot deze hostgroep.
Het impliciet selecteren van ouderlijke hostgroepen selecteert tevens alle geneste hostgroepen. Om enkel de oudergroep te specificeren, moeten alle geneste groepen extra worden ingesteld met de niet gelijk aan operator.
Sjabloon gelijk aan
niet gelijk aan
Specificeer sjablonen of sjablonen om uit te sluiten.
gelijk aan - het evenement behoort tot een trigger geërfd van deze sjabloon.
niet gelijk aan - het evenement behoort niet tot een trigger geërfd van deze sjabloon.
Host gelijk aan
niet gelijk aan
Specificeer hosts of hosts om uit te sluiten.
gelijk aan - het evenement behoort tot deze host.
niet gelijk aan - het evenement behoort niet tot deze host.
Tagnaam gelijk aan
niet gelijk aan
bevat
bevat niet
Specificeer een gebeurtenis-tag of een gebeurtenis-tag om uit te sluiten.
gelijk aan - het evenement heeft deze tag
niet gelijk aan - het evenement heeft deze tag niet
bevat - het evenement heeft een tag die deze tekenreeks bevat
bevat niet - het evenement heeft geen tag die deze tekenreeks bevat
Tagwaarde gelijk aan
niet gelijk aan
bevat
bevat niet
Specificeer een combinatie van gebeurtenis-tag en -waarde of een combinatie van gebeurtenis-tag en -waarde om uit te sluiten.
gelijk aan - het evenement heeft deze tag en waarde
niet gelijk aan - het evenement heeft deze tag en waarde niet
bevat - het evenement heeft een tag en waarde die deze tekenreeksen bevatten
bevat niet - het evenement heeft geen tag en waarde die deze tekenreeksen bevatten
Trigger gelijk aan
niet gelijk aan
Specificeer triggers of triggers om uit te sluiten.
gelijk aan - het evenement wordt gegenereerd door deze trigger.
niet gelijk aan - het evenement wordt gegenereerd door een andere trigger dan deze.
Triggernaam bevat
bevat niet
Specificeer een tekenreeks in de triggernaam of een tekenreeks om uit te sluiten.
bevat - het evenement wordt gegenereerd door een trigger met deze tekenreeks in de naam.
bevat niet - deze tekenreeks kan niet worden gevonden in de triggernaam.
Opmerking: De ingevoerde waarde wordt vergeleken met de triggernaam met alle macro's uitgebreid.
Triggerswaarte gelijk aan
niet gelijk aan
is groter dan of gelijk aan
is minder dan of gelijk aan
Specificeer de ernst van de trigger.
gelijk aan - gelijk aan de ernst van de trigger
niet gelijk aan - niet gelijk aan de ernst van de trigger
is groter dan of gelijk aan - groter of gelijk aan de ernst van de trigger
is minder dan of gelijk aan - minder of gelijk aan de ernst van de trigger
Tijdperiode in
uit
Specificeer een tijdperiode of een tijdperiode om uit te sluiten.
in - de tijd van het evenement is binnen de tijdperiode.
uit - de tijd van het evenement is niet binnen de tijdperiode.
Zie de tijdsperioden specificatie pagina voor een beschrijving van het formaat.
Gebruikersmacro's worden ondersteund sinds Zabbix 3.4.0.
Probleem is onderdrukt nee
ja
Specificeer of het probleem is onderdrukt (niet weergegeven) vanwege hostonderhoud.
nee - probleem is niet onderdrukt.
ja - probleem is onderdrukt.

Ontdekkingsacties

De volgende voorwaarden kunnen worden gebruikt in op ontdekking gebaseerde gebeurtenissen:

Type voorwaarde Ondersteunde operatoren Beschrijving
Host IP gelijk aan
niet gelijk aan
Specificeer een IP-adresbereik of een bereik om uit te sluiten voor een ontdekte host.
gelijk aan - host-IP bevindt zich in het bereik.
niet gelijk aan - host-IP bevindt zich niet in het bereik.
Het kan de volgende formaten hebben:
Enkel IP: 192.168.1.33
Bereik van IP-adressen: 192.168.1-10.1-254
IP-masker: 192.168.4.0/24
Lijst: 192.168.1.1-254, 192.168.2.1-100, 192.168.2.200, 192.168.4.0/24
Ondersteuning voor spaties in het lijstformaat is beschikbaar sinds Zabbix 3.0.0.
Servicetype gelijk aan
niet gelijk aan
Specificeer een servicetype van een ontdekte service of een servicetype om uit te sluiten.
gelijk aan - komt overeen met de ontdekte service.
niet gelijk aan - komt niet overeen met de ontdekte service.
Beschikbare servicetypes: SSH, LDAP, SMTP, FTP, HTTP, HTTPS (beschikbaar sinds versie Zabbix 2.2), POP, NNTP, IMAP, TCP, Zabbix-agent, SNMPv1-agent, SNMPv2-agent, SNMPv3-agent, ICMP ping, telnet (beschikbaar sinds versie Zabbix 2.2).
Servicepoort gelijk aan
niet gelijk aan
Specificeer een TCP-poortbereik van een ontdekte service of een bereik om uit te sluiten.
gelijk aan - servicepoort bevindt zich in het bereik.
niet gelijk aan - servicepoort bevindt zich niet in het bereik.
Ontdekkingsregel gelijk aan
niet gelijk aan
Specificeer een ontdekkingsregel of een ontdekkingsregel om uit te sluiten.
gelijk aan - gebruikt deze ontdekkingsregel.
niet gelijk aan - gebruikt elke andere ontdekkingsregel, behalve deze.
Ontdekkingscontrole gelijk aan
niet gelijk aan
Specificeer een ontdekkingscontrole of een ontdekkingscontrole om uit te sluiten.
gelijk aan - gebruikt deze ontdekkingscontrole.
niet gelijk aan - gebruikt elke andere ontdekkingscontrole, behalve deze.
Ontdekkingsobject gelijk aan Specificeer het ontdekte object.
gelijk aan - gelijk aan het ontdekte object (een apparaat of een service).
Ontdekkingsstatus gelijk aan Actief - komt overeen met 'Apparaat actief' en 'Service actief' gebeurtenissen
Inactief - komt overeen met 'Apparaat inactief' en 'Service inactief' gebeurtenissen
Ontdekt - komt overeen met 'Apparaat ontdekt' en 'Service ontdekt' gebeurtenissen
Uptime/Downtime is groter dan of gelijk aan
is minder dan of gelijk aan
Uptime voor 'Apparaat actief' en 'Service actief' gebeurtenissen. Downtime voor 'Apparaat inactief' en 'Service inactief' gebeurtenissen.
is groter dan of gelijk aan - is meer of gelijk aan. Parameter wordt gegeven in seconden.
is minder dan of gelijk aan - is minder of gelijk aan. Parameter wordt gegeven in seconden.
Ontvangen waarde gelijk aan
niet gelijk aan
is groter dan of gelijk aan
is minder dan of gelijk aan
bevat
bevat niet
Specificeer de waarde die is ontvangen van een agent (Zabbix, SNMP) controle in een ontdekkingsregel. Stringvergelijking. Als er meerdere Zabbix-agent of SNMP-controles zijn geconfigureerd voor een regel, worden ontvangen waarden voor elk van hen gecontroleerd (elke controle genereert een nieuwe gebeurtenis die wordt vergeleken met alle voorwaarden).
gelijk aan - gelijk aan de waarde.
niet gelijk aan - niet gelijk aan de waarde.
is groter dan of gelijk aan - meer of gelijk aan de waarde.
is minder dan of gelijk aan - minder of gelijk aan de waarde.
bevat - bevat de subreeks. Parameter wordt gegeven als een tekenreeks.
bevat niet - bevat de subreeks niet. Parameter wordt gegeven als een tekenreeks.
Proxy gelijk aan
niet gelijk aan
Specificeer een proxy of een proxy om uit te sluiten.
gelijk aan - gebruikt deze proxy.
niet gelijk aan - gebruikt elke andere proxy, behalve deze.

Servicetests in een ontdekkingsregel, die resulteren in ontdekkingsgebeurtenissen, vinden niet gelijktijdig plaats. Daarom, als meerdere waarden zijn geconfigureerd voor Servicetype, Servicepoort of Ontvangen waarde voorwaarden in de actie, zullen ze worden vergeleken met één ontdekkingsgebeurtenis per keer, maar niet met meerdere gebeurtenissen tegelijk. Als resultaat kunnen acties met meerdere waarden voor dezelfde controletypen mogelijk niet correct worden uitgevoerd.

Autoregistratieacties

De volgende voorwaarden kunnen worden gebruikt in acties op basis van actieve agent autoregistratie:

Type voorwaarde Ondersteunde operatoren Beschrijving
Host-metadata bevat
bevat niet
komt overeen met
komt niet overeen met
Specificeer host-metadata of host-metadata om uit te sluiten.
bevat - host-metadata bevat de tekenreeks.
bevat niet - host-metadata bevat de tekenreeks niet.
Host-metadata kan worden gespecificeerd in een agentconfiguratiebestand.
komt overeen met - host-metadata komt overeen met reguliere expressie.
komt niet overeen met - host-metadata komt niet overeen met reguliere expressie.
Hostnaam bevat
bevat niet
komt overeen met
komt niet overeen met
Specificeer een hostnaam of een hostnaam om uit te sluiten.
bevat - hostnaam bevat de tekenreeks.
bevat niet - hostnaam bevat de tekenreeks niet.
komt overeen met - hostnaam komt overeen met reguliere expressie.
komt niet overeen met - hostnaam komt niet overeen met reguliere expressie.
Proxy gelijk aan
niet gelijk aan
Specificeer een proxy of een proxy om uit te sluiten.
gelijk aan - gebruikt deze proxy.
niet gelijk aan - gebruikt elke andere proxy, behalve deze.

Acties op basis van interne gebeurtenissen

De volgende voorwaarden kunnen worden ingesteld voor acties op basis van interne gebeurtenissen:

Type voorwaarde Ondersteunde operatoren Beschrijving
Gebeurtenistype komt overeen met Item in de staat "niet ondersteund" - komt overeen met gebeurtenissen waarbij een item van 'normaal' naar 'niet ondersteund' gaat
Low-level ontdekkingsregel in de staat "niet ondersteund" - komt overeen met gebeurtenissen waarbij een low-level ontdekkingsregel van 'normaal' naar 'niet ondersteund' gaat
Trigger in de staat "onbekend" - komt overeen met gebeurtenissen waarbij een trigger van 'normaal' naar 'onbekend' gaat
Hostgroep komt overeen met
komt niet overeen met
Specificeer hostgroepen of hostgroepen om uit te sluiten.
komt overeen met - gebeurtenis behoort tot deze hostgroep.
komt niet overeen met - gebeurtenis behoort niet tot deze hostgroep.
Tagnaam komt overeen met
komt niet overeen met
bevat
bevat niet
Specificeer gebeurtenistag of gebeurtenistag om uit te sluiten.
komt overeen met - gebeurtenis heeft deze tag
komt niet overeen met - gebeurtenis heeft deze tag niet
bevat - gebeurtenis heeft een tag met deze tekenreeks
bevat niet - gebeurtenis heeft geen tag met deze tekenreeks
Tagwaarde komt overeen met
komt niet overeen met
bevat
bevat niet
Specificeer combinatie van gebeurtenistag en waarde of combinatie van tag en waarde om uit te sluiten.
komt overeen met - gebeurtenis heeft deze tag en waarde
komt niet overeen met - gebeurtenis heeft deze tag en waarde niet
bevat - gebeurtenis heeft een tag en waarde met deze tekenreeksen
bevat niet - gebeurtenis heeft geen tag en waarde met deze tekenreeksen
Template komt overeen met
komt niet overeen met
Specificeer templates of templates om uit te sluiten.
komt overeen met - gebeurtenis behoort tot een item/trigger/low-level ontdekkingsregel die is overgenomen van deze template.
komt niet overeen met - gebeurtenis behoort niet tot een item/trigger/low-level ontdekkingsregel die is overgenomen van deze template.
Host komt overeen met
komt niet overeen met
Specificeer hosts of hosts om uit te sluiten.
komt overeen met - gebeurtenis behoort tot deze host.
komt niet overeen met - gebeurtenis behoort niet tot deze host.

Type berekening

De volgende opties voor het berekenen van voorwaarden zijn beschikbaar:

  • En - alle voorwaarden moeten voldaan zijn

Merk op dat het gebruik van "En"-berekening niet is toegestaan tussen verschillende triggerevenementen wanneer ze zijn geselecteerd als een voorwaarde voor Trigger=. Acties kunnen alleen worden uitgevoerd op basis van het evenement van één trigger.

  • Of - voldoende als één voorwaarde wordt voldaan
  • En/Of - combinatie van beide: EN met verschillende voorwaardentypen en OF met hetzelfde voorwaardentype, bijvoorbeeld:

Hostgroep komt overeen met Oracle-servers
Hostgroep komt overeen met MySQL-servers
Trigger-naam bevat 'Database is uitgeschakeld'
Trigger-naam bevat 'Database is niet beschikbaar'

wordt geëvalueerd als

(Hostgroep komt overeen met Oracle-servers of Hostgroep komt overeen met MySQL-servers) en (Trigger-naam bevat 'Database is uitgeschakeld' of Trigger-naam bevat 'Database is niet beschikbaar')

  • Aangepaste expressie - een door de gebruiker gedefinieerde berekeningsformule voor het evalueren van actievoorwaarden. Deze moet alle voorwaarden bevatten (weergegeven als hoofdletters A, B, C, ...) en mag spaties, tabs, haakjes ( ), en (hoofdlettergevoelig), of (hoofdlettergevoelig), niet (hoofdlettergevoelig) bevatten.

Terwijl het vorige voorbeeld met En/Of zou worden voorgesteld als (A of B) en (C of D), kunt u in een aangepaste expressie ook meerdere andere manieren van berekenen hebben:

(A en B) en (C of D)
(A en B) of (C en D)
((A of B) en C) of D
(niet (A of B) en C) of niet D
enzovoort.

Acties uitgeschakeld vanwege verwijderde objecten

Als een bepaald object (host, template, trigger, enz.) dat wordt gebruikt in een actievoorwaarde/-operatie wordt verwijderd, wordt de voorwaarde/operatie verwijderd en wordt de actie uitgeschakeld om onjuiste uitvoering van de actie te voorkomen. De actie kan door de gebruiker opnieuw worden ingeschakeld.

Dit gedrag treedt op bij het verwijderen van:

  • hostgroepen ("hostgroep" voorwaarde, "externe opdracht" operatie voor een specifieke hostgroep);
  • hosts ("host" voorwaarde, "externe opdracht" operatie voor een specifieke host);
  • templates ("template" voorwaarde, "koppelen aan template" en "ontkoppelen van template" operaties);
  • triggers ("trigger" voorwaarde);
  • detectieregels (bij het gebruiken van "detectieregel" en "detectiecheck" voorwaarden).

Opmerking: Als een externe opdracht veel doelhosts heeft en we er een van verwijderen, wordt alleen deze host uit de doellijst verwijderd, de operatie zelf blijft behouden. Maar als het de enige host is, wordt de operatie ook verwijderd. Hetzelfde geldt voor "koppelen aan template" en "ontkoppelen van template" operaties.

Acties worden niet uitgeschakeld wanneer een gebruiker of gebruikersgroep die wordt gebruikt in een "bericht versturen" operatie wordt verwijderd.