1 Netwerk detectie

Overzicht

Zabbix biedt functionaliteit voor automatische netwerkontdekking die effectief en zeer flexibel is.

Met een goed ingestelde netwerkontdekking kun je:

 • Zabbix-implementatie versnellen
 • Administratie vereenvoudigen
 • Zabbix gebruiken in snel veranderende omgevingen zonder overmatige administratie

Zabbix-netwerkontdekking is gebaseerd op de volgende informatie:

 • IP-bereiken
 • Beschikbaarheid van externe services (FTP, SSH, WEB, POP3, IMAP, TCP, enz.)
 • Informatie ontvangen van Zabbix-agent (alleen ongecodeerde modus wordt ondersteund)
 • Informatie ontvangen van SNMP-agent

Het biedt NIET:

 • Ontdekking van netwerktopologie

Netwerkontdekking bestaat in principe uit twee fasen: ontdekking en acties.

Ontdekking

Zabbix scant periodiek de IP-bereiken die zijn gedefinieerd in netwerkontdekkingsregels. De frequentie van de controle is configureerbaar voor elke regel afzonderlijk.

Merk op dat één ontdekkingsregel altijd door één ontdekkingsproces wordt verwerkt. Het IP-bereik wordt niet verdeeld over meerdere ontdekkingsprocessen.

Elke regel heeft een reeks servicecontroles die zijn gedefinieerd om te worden uitgevoerd voor het IP-bereik.

Ontdekkingscontroles worden onafhankelijk van de andere controles verwerkt. Als sommige controles geen service vinden (of mislukken), worden andere controles nog steeds verwerkt.

Elke controle van een service en een host (IP) die wordt uitgevoerd door de netwerkontdekkingsmodule, genereert een ontdekkingsgebeurtenis.

Gebeurtenis Resultaat van servicecontrole
Service ontdekt De service is 'actief' nadat deze 'inactief' was of wanneer deze voor het eerst werd ontdekt.
Service actief De service is 'actief', nadat deze al 'actief' was.
Service verloren De service is 'inactief' nadat deze 'actief' was.
Service inactief De service is 'inactief', nadat deze al 'inactief' was.
Host ontdekt Ten minste één service van een host is 'actief' nadat alle services van die host 'inactief' waren of een service wordt ontdekt die behoort tot een niet-geregistreerde host.
Host actief Ten minste één service van een host is 'actief', nadat ten minste één service al 'actief' was.
Host verloren Alle services van een host zijn 'inactief' nadat ten minste één service 'actief' was.
Host inactief Alle services van een host zijn 'inactief', nadat ze al 'inactief' waren.

Acties

Ontdekkingsgebeurtenissen kunnen de basis vormen voor relevante acties, zoals:

 • Versturen van meldingen
 • Toevoegen/verwijderen van hosts
 • Activeren/deactiveren van hosts
 • Hosts toevoegen aan een groep
 • Hosts verwijderen uit een groep
 • Hosts koppelen aan/ontkoppelen van een sjabloon
 • Externe scripts uitvoeren

Deze acties kunnen worden geconfigureerd met betrekking tot het apparaattype, IP-adres, status, uptime/downtime, enz. Voor volledige details over het configureren van acties voor gebeurtenissen op basis van netwerkontdekking, zie de pagina's voor actiebewerkingen en voorwaarden.

Aangezien acties op basis van netwerkontdekking gebeurtenisgestuurd zijn, worden ze zowel geactiveerd wanneer een ontdekte host online is als wanneer deze offline is. Het wordt sterk aanbevolen om een voorwaarde voor acties toe te voegen met de status Ontdekkingsstatus: actief om te voorkomen dat dergelijke acties zoals Host toevoegen worden geactiveerd bij Service verloren/Service inactief gebeurtenissen. Anders, als een ontdekte host handmatig wordt verwijderd, zal deze nog steeds Service verloren/Service inactief gebeurtenissen genereren en zal deze worden opnieuw gemaakt tijdens de volgende ontdekkingscyclus.

Het koppelen van een ontdekte host aan sjablonen zal collectief mislukken als een van de te koppelen sjablonen een unieke entiteit (bijv. item sleutel) heeft die hetzelfde is als een unieke entiteit (bijv. item sleutel) die al bestaat op de host of op een ander van de te koppelen sjablonen.

Host creatie

Een host wordt toegevoegd als de operatie Host toevoegen is geselecteerd. Een host wordt ook toegevoegd, zelfs als de operatie Host toevoegen ontbreekt, als je operaties selecteert die leiden tot acties op een host. Dergelijke operaties zijn onder andere:

 • host activeren
 • host deactiveren
 • host toevoegen aan een hostgroep
 • sjabloon koppelen aan een host

Gemaakte hosts worden toegevoegd aan de groep Ontdekte hosts (standaard instelbaar in BeheerAlgemeenOverig). Als je wilt dat hosts aan een andere groep worden toegevoegd, voeg dan een operatie Verwijderen uit hostgroepen toe (met "Ontdekte hosts" opgegeven) en voeg ook een operatie Toevoegen aan hostgroepen toe (met een andere hostgroep opgegeven), omdat een host lid moet zijn van een hostgroep.

Hostnamen

Bij het toevoegen van hosts is de hostnaam het resultaat van reverse DNS-lookup of het IP-adres als de reverse lookup mislukt. De lookup wordt uitgevoerd vanaf de Zabbix-server of Zabbix-proxy, afhankelijk van wie de ontdekking uitvoert. Als de lookup mislukt op de proxy, wordt deze niet opnieuw geprobeerd op de server. Als de host met zo'n naam al bestaat, krijgt de volgende host _2 toegevoegd aan de naam, dan _3 en zo verder.

Het is ook mogelijk om DNS/IP-lookup te overschrijven en in plaats daarvan een itemwaarde te gebruiken voor de hostnaam, bijvoorbeeld:

 • Je kunt meerdere servers ontdekken met Zabbix-agent die wordt uitgevoerd met behulp van een Zabbix-agentitem voor ontdekking en automatisch de juiste namen toewijzen op basis van de tekenreekswaarde die door dit item wordt geretourneerd.
 • Je kunt meerdere SNMP-netwerkapparaten ontdekken met behulp van een SNMP-agentitem voor ontdekking en automatisch de juiste namen toewijzen op basis van de tekenreekswaarde die door dit item wordt geretourneerd.

Als de hostnaam is ingesteld met behulp van een itemwaarde, wordt deze tijdens de volgende ontdekkingscontroles niet bijgewerkt. Als het niet mogelijk is om de hostnaam in te stellen met behulp van een itemwaarde, wordt de standaardwaarde (DNS-naam) gebruikt.

Als er al een host bestaat met het ontdekte IP-adres, wordt er geen nieuwe host gemaakt. Als de ontdekkingsactie echter bewerkingen bevat (sjabloon koppelen, toevoegen aan hostgroep, enz.), worden deze uitgevoerd op de bestaande host.

Host verwijdering

Hosts die door een netwerkdetectieregel worden ontdekt, worden automatisch verwijderd van MonitoringDiscovery als een gedetecteerde entiteit niet meer in de regels van het IP-bereik meer zitten. De hosts worden onmiddellijk verwijderd.

Aanmaken van interfaces bij het toevoegen van hosts

Bij het toevoegen van hosts als gevolg van netwerkontdekking worden er interfaces aangemaakt volgens deze regels:

 • de gedetecteerde services - bijvoorbeeld, als een SNMP-controle slaagt, wordt er een SNMP-interface aangemaakt
 • als een host zowel op Zabbix-agent- als SNMP-verzoeken reageert, worden beide soorten interfaces aangemaakt
 • als de uniciteitscriteria Zabbix-agent of SNMP-geretourneerde gegevens zijn, wordt de eerste gevonden interface voor een host aangemaakt als de standaardinterface. Andere IP-adressen worden toegevoegd als aanvullende interfaces. Actievoorwaarden (zoals Host-IP) hebben geen invloed op het toevoegen van interfaces. Let op dat dit werkt als alle interfaces worden ontdekt door dezelfde ontdekkingsregel. Als een andere ontdekkingsregel een andere interface van dezelfde host ontdekt, wordt er een extra host toegevoegd.
 • als een host alleen reageerde op agentcontroles, wordt deze aangemaakt met alleen een agentinterface. Als deze later reageert op SNMP, worden er extra SNMP-interfaces toegevoegd.
 • als in eerste instantie 3 afzonderlijke hosts zijn aangemaakt, die zijn ontdekt op basis van het uniciteitscriterium "IP", en vervolgens de ontdekkingsregel wordt aangepast zodat hosts A, B en C een identiek resultaat voor de uniciteitscriteria hebben, worden B en C aangemaakt als aanvullende interfaces voor host A, de eerst gecreëerde host. De individuele hosts B en C blijven bestaan. In Monitoring → Ontdekking worden de toegevoegde interfaces weergegeven in de kolom "Gedetecteerd apparaat", in zwarte lettertypen en ingesprongen, maar de kolom "Bewaakte host" geeft alleen host A, de eerst gecreëerde host, weer. "Uptime/Downtime" wordt niet gemeten voor IP-adressen die worden beschouwd als aanvullende interfaces.

Proxy-instelling wijzigen

De hosts die door verschillende proxy's worden ontdekt, worden altijd behandeld als verschillende hosts. Hoewel dit het mogelijk maakt om detectie uit te voeren op overeenkomende IP-adres reeksen die gebruikt worden door verschillende subnetten, waarbij de proxy wordt gewijzigd voor een reeds gecontroleerd subnet is gecompliceerd omdat de proxywijzigingen dat ook moeten zijn toegepast op alle ontdekte hosts.

Bijvoorbeeld de stappen om proxy te vervangen in een detectieregel:

 1. schakel de detectieregel uit
 2. proxyconfiguratie synchroniseren
 3. vervang de proxy in de ontdekkingsregel
 4. vervang de proxy voor alle hosts die door deze regel zijn ontdekt
 5. detectieregel inschakelen