1 Services

Overzicht

In deze sectie kunt u een overzicht zien van de algehele status van alle services die zijn geconfigureerd in Zabbix, gebaseerd op uw infrastructuur.

Een service kan een hiërarchie zijn die bestaat uit meerdere niveaus van andere services, genaamd "kind" services, die bijdragen aan de algehele status van de service (zie ook een overzicht van de functionaliteit voor service monitoring).

De belangrijkste categorieën van servicestatus zijn OK of Probleem, waarbij de status Probleem wordt uitgedrukt door de bijbehorende naam en kleur van de probleemernst.

Terwijl de weergavemodus u in staat stelt om services te monitoren met hun status en andere details, kunt u ook de configuratie van de servicehiërarchie in deze sectie aanpassen (services toevoegen/bewerken, kind services) door over te schakelen naar de bewerkingsmodus.

Om van de weergavemodus naar de bewerkingsmodus (en vice versa) te schakelen, klikt u op de desbetreffende knop in de rechterbovenhoek:

 • - services bekijken
 • - services en kind services toevoegen/bewerken

Let op dat toegang tot bewerken afhankelijk is van gebruikersrol instellingen.

Services bekijken

Er wordt een lijst weergegeven met de bestaande services.

Weergegeven gegevens:

Parameter Omschrijving
Naam Servicenaam.
De servicenaam is een link naar servicegegevens.
Het nummer na de naam geeft aan hoeveel kind services de service heeft.
Status Servicestatus:
OK - geen problemen
(kleur en ernst van trigger) - geeft een probleem en de ernst ervan aan. Als er meerdere problemen zijn, wordt de kleur en ernst van het probleem met de hoogste ernst weergegeven.
Rootoorzaak Onderliggende problemen die direct of indirect van invloed zijn op de servicestatus worden vermeld.
Dezelfde problemen worden vermeld zoals geretourneerd door de {SERVICE.ROOTCAUSE} macro.
Klik op de probleemnaam om meer details hierover te zien in MonitoringProblemen.
Problemen die de servicestatus niet beïnvloeden, staan niet in de lijst.
Gemaakt op De tijd waarop de service is gemaakt, wordt weergegeven.
Labels Labels van de service worden weergegeven. Labels worden gebruikt om een service te identificeren in service acties en SLA's.
Knoppen

De knoppen voor de weergavemodus, die voor alle secties gelijk zijn, worden beschreven op de pagina Monitoring.

Filter gebruiken

U kunt de filter gebruiken om alleen de services weer te geven waarin u geïnteresseerd bent.

Services bewerken

Klik op de knop Bewerken om toegang te krijgen tot de bewerkingsmodus. In de bewerkingsmodus wordt de lijst aangevuld met selectievakjes voor de vermeldingen en ook met deze aanvullende opties:

 • - voeg een kindservice toe aan deze service
 • - bewerk deze service
 • - verwijder deze service

Om een nieuwe service te configureren, klikt u op de knop Service maken in de rechterbovenhoek.

Servicegegevens

Om toegang te krijgen tot de servicegegevens, klikt u op de servicenaam. Om terug te keren naar de lijst met alle services, klikt u op Alle services.

De servicegegevens omvatten de infobox en de lijst met kindservices.

Om toegang te krijgen tot de infobox, klikt u op het tabblad Info. De infobox bevat de volgende vermeldingen:

 • Namen van ouder services (indien van toepassing)
 • Huidige status van deze service
 • Huidige SLA('s) van deze service, in het formaat SLA-naam: service level indicator. 'SLA-naam' is ook een link naar het SLA-rapport voor deze service. Als u de muis naast de serviceniveau-indicator (SLI) op de infobox plaatst, wordt er een pop-up informatielijst weergegeven met details over SLI. De serviceniveau-indicator geeft het huidige serviceniveau weer, in procenten.
 • Service labels

De infobox bevat ook een link naar de serviceconfiguratie.

Om de filter voor kindservices te gebruiken, klikt u op het tabblad Filter.

In de bewerkingsmodus wordt de lijst met kindservices aangevuld met aanvullende bewerkingsmogelijkheden:

 • - voeg een kindservice toe aan deze service
 • - bewerk deze service
 • - verwijder deze service