template.massupdate

Beschrijving

object template.massupdate(objectparameters)

Met deze methode kunnen gelijktijdig gerelateerde objecten worden vervangen of verwijderd en update eigenschappen op meerdere sjablonen.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Admin en Super admin gebruikers typen. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(object) Parameters die de ID's bevatten van de sjablonen die moeten worden bijgewerkt en de objecten die moeten worden vervangen voor de sjablonen.

De methode accepteert de volgende parameters.

Parameter Type Beschrijving
sjablonen
(vereist)
object/array Sjablonen die moeten worden bijgewerkt.

Voor de sjablonen moet de eigenschap templateid zijn gedefinieerd.
groups object/array Hostgroepen om de huidige hostgroepen te vervangen waartoe de sjablonen behoren.

Voor de hostgroepen moet de eigenschap groupid zijn gedefinieerd.
macros object/array Gebruikersmacro's om de huidige gebruikersmacro's op de gegeven sjablonen te vervangen.
templates_clear object/array Sjablonen om te ontkoppelen en te wissen van de gegeven sjablonen.

Voor de sjablonen moet de eigenschap templateid gedefinieerd zijn.
templates_link object/array Sjablonen om de momenteel gekoppelde sjablonen te vervangen.

Voor de sjablonen moet de eigenschap templateid zijn gedefinieerd.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de bijgewerkte sjablonen bevat onder de eigenschap templateids.

Voorbeelden

Hostgroepen vervangen

Ontkoppel en wis sjabloon "10091" van de gegeven sjablonen.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "template.massupdate",
      "params": {
        "templates": [
          {
            "templateid": "10085"
          },
          {
            "templateid": "10086"
          }
        ],
        "templates_clear": [
          {
            "templateid": "10091"
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "templateids": [
          "10085",
          "10086"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CTemplate::massUpdate() in ui/include/classes/api/services/CTemplate.php.