1 Instellen vanuit bronnen

Overzicht

Indien geïnstalleerd uit bronnen, de volgende informatie zal u helpen bij het instellen Zabbix Java-gateway.

Overzicht van bestanden

Als je Java-gateway uit bronnen hebt gehaald, had je moeten eindigen met: een verzameling shellscripts, JAR en configuratiebestanden onder $PREFIX/sbin/zabbix_java. De rol van deze bestanden wordt hieronder samengevat.

bin/zabbix-java-gateway-$VERSION.jar

Java-gateway JAR-bestand zelf.

lib/logback-core-0.9.27.jar
    lib/logback-classic-0.9.27.jar
    lib/slf4j-api-1.6.1.jar
    lib/android-json-4.3_r3.1.jar

Afhankelijkheden van Java-gateway: Logback, SLF4J, en Android JSON bibliotheek.

lib/logback.xml
    lib/logback-console.xml

Configuratiebestanden voor Logback.

shutdown.sh
    startup.sh

Gemaksscripts voor het starten en stoppen van Java-gateway.

instellingen.sh

Configuratiebestand dat afkomstig is van opstart- en afsluitscripts bovenstaande.

Configuratie en uitvoering van Java gateway

Standaard luistert de Java gateway op poort 10052. Als je van plan bent om de Java gateway op een andere poort uit te voeren, kun je dat specificeren in het settings.sh-script. Zie de beschrijving van het configuratiebestand van de Java gateway voor hoe je dit en andere opties kunt specificeren.

Poort 10052 is niet IANA geregistreerd.

Zodra je vertrouwd bent met de instellingen, kun je de Java gateway starten door het startscript uit te voeren:

./startup.sh

Op dezelfde manier, wanneer je de Java gateway niet langer nodig hebt, voer je het afsluitingscript uit om het te stoppen:

./shutdown.sh

Merk op dat, in tegenstelling tot de server of proxy, de Java gateway lichtgewicht is en geen database nodig heeft.

Server configureren voor gebruik met Java-gateway

Met Java-gateway in gebruik, moet u de Zabbix-server vertellen waar om de Zabbix Java-gateway te vinden. Dit wordt gedaan door JavaGateway op te geven en JavaGatewayPort-parameters in de serverconfiguratie bestand. Als de host waarop JMX applicatie wordt uitgevoerd wordt gecontroleerd door Zabbix proxy, dan specificeert u de verbindingsparameters in de proxyconfiguratie file in plaats daarvan.

JavaGateway=192.168.3.14
    JavaGatewayPort=10052

Standaard start de server geen processen gerelateerd aan JMX toezicht houden. Als u het echter wilt gebruiken, moet u de aantal pre-forked instances van Java pollers. Je doet dit in dezelfde manier waarop u reguliere pollers en trappers specificeert.

StartJavaPollers=5

Vergeet niet om de server of proxy opnieuw te starten als u klaar bent met ze configureren.

Java-gateway debuggen

In het geval er problemen zijn met Java-gateway of een foutmelding dat je ziet over een item in de frontend is niet beschrijvend genoeg, misschien wilt u een kijkje nemen in het logbestand van de Java-gateway.

Standaard logt Java-gateway zijn activiteiten in /tmp/zabbix_java.log bestand met logniveau "info". Soms is die informatie niet genoeg en er is behoefte aan informatie op logniveau "debug". Om zo te verhoog het logniveau, wijzig het bestand lib/logback.xml en wijzig het niveau attribuut van <root> tag naar "debug":

<root level="debug">
     <appender-ref ref="BESTAND" />
    </root>

Merk op dat, in tegenstelling tot de Zabbix-server of Zabbix-proxy, dit niet nodig is: herstart Zabbix Java-gateway na het wijzigen van het logback.xml-bestand - verandert in logback.xml wordt automatisch opgehaald. Als je klaar bent met debuggen, kunt u het logniveau terugzetten naar "info".

Als je wilt inloggen op een ander bestand of een heel ander medium zoals database, pas het logback.xml-bestand aan om aan uw behoeften te voldoen. Zie Logback handleiding voor meer informatie.

Soms is het voor foutopsporingsdoeleinden handig om Java-gateway te starten als een consoletoepassing in plaats van een daemon. Om dat te doen, reageer uit PID_FILE variabele in settings.sh. Als PID_FILE wordt weggelaten, start startup.sh script start Java-gateway als een consoletoepassing en maakt Logback gebruik in plaats daarvan het bestand lib/logback-console.xml, dat niet alleen inlogt op console, maar heeft ook "debug" op logniveau ingeschakeld.

Merk ten slotte op dat aangezien Java-gateway SLF4J gebruikt voor logboekregistratie, u: vervang Logback door het framework van uw keuze door een juiste JAR-bestand in de lib-directory. Zie SLF4J handleiding voor meer details.

JMX-bewaking

Zie JMX monitoring pagina voor meer details.