This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

template.get

Beschrijving

integer/array template.get(object parameters)

De methode maakt het mogelijk om sjablonen op te halen volgens de gegeven parameters.

Deze methode is beschikbaar voor gebruikers van elk type. Rechten om de methode aan te roepen, kan worden ingetrokken in de instellingen van de gebruikersrol. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(object) Parameters die de gewenste uitvoer definiëren.

De methode ondersteunt de volgende parameters.

Parameter Type Omschrijving
templateids string/array Geef alleen sjablonen terug met de opgegeven sjabloond IDs.
groupids string/array Geef alleen sjablonen terug die behoren tot de opgegeven hostgroepen.
parentTemplateids string/array Geef alleen sjablonen terug die ouder zijn van de opgegeven sjablonen.
hostids string/array Geef alleen sjablonen terug die zijn gekoppeld aan de opgegeven hosts/sjablonen.
graphids string/array Geef alleen sjablonen terug die de opgegeven grafieken bevatten.
itemids string/array Geef alleen sjablonen terug die de opgegeven items bevatten.
triggerids string/array Geef alleen sjablonen terug die de opgegeven triggers bevatten.
with_items flag Geef alleen sjablonen terug die items hebben.
with_triggers flag Geef alleen sjablonen terug die triggers hebben.
with_graphs flag Geef alleen sjablonen terug die grafieken hebben.
with_httptests flag Geef alleen sjablonen terug die webscenario's hebben.
evaltype integer Regels voor tag-zoeken.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) En/Of;
2 - Of.
tags object/array Geef alleen sjablonen terug met de opgegeven tags. Exacte overeenkomst op tag en hoofdlettergevoelige of hoofdletterongevoelige zoekopdracht op tagwaarde, afhankelijk van de waarde van operator.
Formaat: [{"tag": "<tag>", "value": "<value>", "operator": "<operator>"}, ...].
Een lege array geeft alle sjablonen terug.

Mogelijke operatorwaarden:
0 - (standaard) Bevat;
1 - Is gelijk aan;
2 - Niet zoals;
3 - Niet gelijk aan;
4 - Bestaat;
5 - Bestaat niet.
selectGroups query Geef de hostgroepen terug waarbij het sjabloon hoort in de groups eigenschap.
selectTags query Geef sjabloontags terug in de tags eigenschap.
selectHosts query Geef de hosts terug die zijn gekoppeld aan het sjabloon in de hosts eigenschap.

Ondersteunt count.
selectTemplates query Geef sjablonen terug waaraan het sjabloon is gekoppeld als kind, in de templates eigenschap.

Ondersteunt count.
selectParentTemplates query Geef sjablonen terug waaraan het sjabloon is gekoppeld als ouder, in de parentTemplates eigenschap.

Ondersteunt count.
selectHttpTests query Geef de webscenario's terug vanuit het sjabloon in de httpTests eigenschap.

Ondersteunt count.
selectItems query Geef items terug vanuit het sjabloon in de items eigenschap.

Ondersteunt count.
selectDiscoveries query Geef low-level ontdekkingen terug vanuit het sjabloon in de discoveries eigenschap.

Ondersteunt count.
selectTriggers query Geef triggers terug vanuit het sjabloon in de triggers eigenschap.

Ondersteunt count.
selectGraphs query Geef grafieken terug vanuit het sjabloon in de graphs eigenschap.

Ondersteunt count.
selectMacros query Geef de macros terug vanuit het sjabloon in de macros eigenschap..
selectDashboards query Geef dashboards terug vanuit het sjabloon in de dashboards eigenschap.

Ondersteunt count.
selectValueMaps query Geef een valuemaps eigenschap terug met sjabloonwaardekaarten.
limitSelects integer Beperkt het aantal records dat wordt geretourneerd door subselecties.

Van toepassing op de volgende subselecties:
selectTemplates - resultaten worden gesorteerd op name;
selectHosts - gesorteerd op host;
selectParentTemplates - gesorteerd op host;
selectItems - gesorteerd op name;
selectDiscoveries - gesorteerd op name;
selectTriggers - gesorteerd op description;
selectGraphs - gesorteerd op name;
selectDashboards - gesorteerd op name.
sortfield string/array Sorteer het resultaat op de opgegeven eigenschappen.

Mogelijke waarden zijn: hostid, host, name, status.
countOutput boolean Deze parameters die gemeenschappelijk zijn voor alle get-methoden, worden in detail beschreven in het referentiecommentaar.
editable boolean
excludeSearch boolean
filter object
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Retourwaarden

(integer/array) Retourneert ofwel:

 • een reeks objecten;
 • het aantal opgehaalde objecten, als de countOutput parameter heeft gebruikt.

Voorbeelden

Sjablonen op naam ophalen

Haal alle gegevens op over twee sjablonen genaamd "Linux" en "Windows".

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "template.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "filter": {
          "host": [
            "Linux",
            "Windows"
          ]
        }
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "proxy_hostid": "0",
          "host": "Linux",
          "status": "3",
          "disable_until": "0",
          "error": "",
          "available": "0",
          "errors_from": "0",
          "lastaccess": "0",
          "ipmi_authtype": "0",
          "ipmi_privilege": "2",
          "ipmi_username": "",
          "ipmi_password": "",
          "ipmi_disable_until": "0",
          "ipmi_available": "0",
          "snmp_disable_until": "0",
          "snmp_available": "0",
          "maintenanceid": "0",
          "maintenance_status": "0",
          "maintenance_type": "0",
          "maintenance_from": "0",
          "ipmi_errors_from": "0",
          "snmp_errors_from": "0",
          "ipmi_error": "",
          "snmp_error": "",
          "jmx_disable_until": "0",
          "jmx_available": "0",
          "jmx_errors_from": "0",
          "jmx_error": "",
          "name": "Linux",
          "flags": "0",
          "templateid": "10001",
          "description": "",
          "tls_connect": "1",
          "tls_accept": "1",
          "tls_issuer": "",
          "tls_subject": "",
          "tls_psk_identity": "",
          "tls_psk": "",
          "uuid": "282ffe33afc74cccaf1524d9aa9dc502"
        },
        {
          "proxy_hostid": "0",
          "host": "Windows",
          "status": "3",
          "disable_until": "0",
          "error": "",
          "available": "0",
          "errors_from": "0",
          "lastaccess": "0",
          "ipmi_authtype": "0",
          "ipmi_privilege": "2",
          "ipmi_username": "",
          "ipmi_password": "",
          "ipmi_disable_until": "0",
          "ipmi_available": "0",
          "snmp_disable_until": "0",
          "snmp_available": "0",
          "maintenanceid": "0",
          "maintenance_status": "0",
          "maintenance_type": "0",
          "maintenance_from": "0",
          "ipmi_errors_from": "0",
          "snmp_errors_from": "0",
          "ipmi_error": "",
          "snmp_error": "",
          "jmx_disable_until": "0",
          "jmx_available": "0",
          "jmx_errors_from": "0",
          "jmx_error": "",
          "name": "Windows",
          "flags": "0",
          "templateid": "10081",
          "description": "",
          "tls_connect": "1",
          "tls_accept": "1",
          "tls_issuer": "",
          "tls_subject": "",
          "tls_psk_identity": "",
          "tls_psk": "",
          "uuid": "522d17e1834049be879287b7c0518e5d"
        }
      ],
      "id": 1
    }

Retrieving hosts by template

Retrieve hosts that have the "10001" (Linux by Zabbix agent) template linked to them.

Request:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "template.get",
      "params": {
        "output": "templateid",
        "templateids": "10001",
        "selectHosts": ["hostid", "name"]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Response:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "templateid": "10001",
          "hosts": [
            {
              "hostid": "10084",
              "name": "Zabbix server"
            },
            {
              "hostid": "10603",
              "name": "Host 1"
            },
            {
              "hostid": "10604",
              "name": "Host 2"
            }
          ]
        }
      ],
      "id": 1
    }

Zoeken op sjabloontags

Haal sjablonen op met de tag "Hostnaam" gelijk aan "{HOST.NAME}".

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "template.get",
      "params": {
        "output": ["hostid"],
        "selectTags": "extend",
        "evaltype": 0,
        "tags": [
          {
            "tag": "Host name",
            "value": "{HOST.NAME}",
            "operator": 1
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "hostid": "10402",
          "tags": [
            {
              "tag": "Host name",
              "value": "{HOST.NAME}"
            }
          ]
        }
      ],
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CTemplate::get() in ui/include/classes/api/services/CTemplate.php.