afbeelding.verwijderen

Beschrijving

object image.delete(array imageIds)

Met deze methode kunnen afbeeldingen worden verwijderd.

Deze methode is alleen beschikbaar voor het gebruikerstype Superbeheerder. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de instellingen van de gebruikersrol. Zien Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(array) ID's van de afbeeldingen die moeten worden verwijderd.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de verwijderde afbeeldingen bevat onder de eigenschap imageids.

Voorbeelden

Meerdere afbeeldingen verwijderen

Verwijder twee afbeeldingen.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "image.delete",
      "params": [
        "188",
        "192"
      ],
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "imageids": [
          "188",
          "192"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CImage::delete() in ui/include/classes/api/services/CImage.php.