This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

Sidebar

#2 Koppelen/ontkoppelen

Overzicht

Koppelen is een proces waarbij sjablonen worden toegepast op hosts, terwijl ontkoppelen de koppeling met de sjabloon van een host verwijdert.

Sjablonen zijn direct gekoppeld aan individuele hosts en niet om groepen te ontvangen. Gewoon een sjabloon toevoegen aan een hostgroep zal niet koppelen. Hostgroepen worden alleen gebruikt voor logische groepering van hosts en Sjablonen.

Een sjabloon koppelen

Ga als volgt te werk om een sjabloon aan de host te koppelen:

 • Ga naar Configuratie → Hosts
 • Klik op de gewenste host
 • Begin met het typen van de sjabloonnaam in het veld Templates. Een lijst van overeenkomende sjablonen verschijnen; scroll naar beneden om te selecteren.
 • U kunt ook op Selecteren naast het veld klikken en selecteer een of meerdere sjablonen uit de lijst in een pop-up venster
 • Klik op Toevoegen/Bijwerken in het formulier met host kenmerken

De host heeft nu alle entiteiten (items, triggers, grafieken, enz.) van het sjabloon.

Het koppelen van meerdere sjablonen aan dezelfde host zal mislukken als er in die sjablonen items zijn met dezelfde item sleutel. En, omdat triggers en grafieken items gebruiken, kunnen ze niet worden gekoppeld aan een enkele host ook van meerdere sjablonen, bij gebruik van een identiek item sleutels.

Wanneer entiteiten (items, triggers, grafieken enz.) worden toegevoegd vanuit de sjabloon:

 • eerder bestaande identieke entiteiten op de host worden bijgewerkt als entiteiten van de sjabloon
 • entiteiten uit de sjabloon worden toegevoegd
 • alle direct gekoppelde entiteiten die, voorafgaand aan de sjabloon koppeling, bestond alleen op de host onaangeroerd blijven

In de lijsten worden alle entiteiten uit de sjabloon nu voorafgegaan door de sjabloonnaam, waarmee wordt aangegeven dat deze bij de betreffende sjabloon horen. De sjabloonnaam zelf (in grijze tekst) is een link die toegang geeft tot de lijst van die entiteiten op sjabloon niveau.

Als een entiteit (item, trigger, grafiek enz.) niet wordt voorafgegaan door de sjabloonnaam, betekent dit dat het eerder op de host bestond en niet was toegevoegd door de sjabloon.

Criteria voor uniciteit van entiteit

Bij het toevoegen van entiteiten (items, triggers, grafieken etc.) vanuit een sjabloon is het is belangrijk om te weten welke van die entiteiten al op de host bestaan en moeten worden bijgewerkt en welke entiteiten verschillen. De uniekheid criteria voor het beslissen over de gelijkheid/het verschil zijn:

 • voor items - de itemsleutel
 • voor triggers - triggernaam en expressie
 • voor aangepaste grafieken - grafieknaam en zijn items
Sjablonen koppelen aan verschillende hosts

Om de sjabloonkoppeling van veel hosts bij te werken, in Configuratie → Hosts selecteer enkele hosts door hun selectievakjes aan te vinken en klik vervolgens op Mass update onder de lijst en dan selecteer Sjablonen koppelen:

Om extra sjablonen te koppelen, typt u de naam van de sjabloon in de veld automatisch aanvullen totdat er een vervolgkeuzelijst verschijnt met de overeenkomende Sjablonen. Scroll gewoon naar beneden om de sjabloon te selecteren die u wilt koppelen.

Met de optie Vervangen kunt u een nieuwe sjabloon koppelen tijdens het ontkoppelen elke sjabloon die eerder aan de hosts was gekoppeld. De Ontkoppelen optie zal toestaan om aan te geven welke sjablonen moeten worden ontkoppeld. De Wissen wanneer ontkoppelen maakt het niet alleen mogelijk om eerder gekoppelde te ontkoppelen sjablonen, maar verwijder ook alle elementen die ervan zijn geërfd (items, triggers, enz.).

Zabbix biedt een omvangrijke set vooraf gedefinieerde sjablonen. Jij kan deze ter referentie gebruiken, maar pas op dat u ze niet ongewijzigd gebruikt in productie omdat ze mogelijk te veel items bevatten en ook voor gegevens peilen vaak. Als je ze wilt gebruiken, pas ze dan aan zodat ze echt bij je passen behoeften.

Gelinkte entiteiten bewerken

Als u een item of trigger probeert te bewerken die vanuit de sjabloon is gekoppeld, u realiseert zich misschien dat veel belangrijke opties zijn uitgeschakeld voor bewerking. Deze is logisch, want het idee van sjablonen is dat dingen worden bewerkt in one-touch-manier op sjabloon niveau. U kunt echter nog steeds, voor schakel bijvoorbeeld een item in/uit op de individuele host en stel de update-interval, geschiedenislengte en enkele andere parameters.

Als u de entiteit volledig wilt bewerken, moet u deze bewerken op de sjabloon niveau (snelkoppeling op sjabloon niveau wordt weergegeven in de formulier naam), Houd er rekening mee dat deze wijzigingen van invloed zijn op alle hosts die dit hebben sjabloon die eraan is gekoppeld.

Een sjabloon ontkoppelen

Ga als volgt te werk om een sjabloon van een host te ontkoppelen:

 • Ga naar Configuratie → Hosts
 • Klik op de gewenste host en zoek het veld Templates
 • Klik op Unlink of Unlink and clear naast de sjabloon om ontkoppelen
 • Klik op Update in het host attributen formulier

Als u de optie Ontkoppelen kiest, wordt de koppeling met de sjabloon, terwijl alle entiteiten (items, triggers, grafieken enz.) met de gastheer.

Als u de optie Ontkoppelen en wissen kiest, worden beide koppelingen verwijderd met de sjabloon en al zijn entiteiten (items, triggers, grafieken enz.).