Table of Contents

2 Items

Overzicht

Een item is een individuele metriek.

Items worden gebruikt voor het verzamelen van gegevens. Zodra je een host hebt geconfigureerd, moet je items toevoegen om daadwerkelijke gegevens te verkrijgen. Een manier om snel veel items toe te voegen is door een van de vooraf gedefinieerde sjablonen aan een host te koppelen. Voor een geoptimaliseerde systeemprestatie moet je echter mogelijk de sjablonen finetunen om zoveel mogelijk items en zo frequent mogelijk monitorings uit te voeren als nodig is.

Om aan te geven wat voor soort gegevens je van een host wilt verzamelen, gebruik je de item key. Bijvoorbeeld, een item met de sleutelnaam system.cpu.load zal processorbelastinggegevens verzamelen, terwijl een item met de sleutelnaam net.if.in informatie over binnenkomend verkeer zal verzamelen.

Aanvullende parameters kunnen worden gespecificeerd tussen vierkante haken na de sleutelnaam. Bijvoorbeeld, system.cpu.load[avg5] zal het gemiddelde processorbelasting voor de laatste 5 minuten weergeven, terwijl net.if.in[eth0] het binnenkomende verkeer op de interface "eth0" zal tonen.

Bekijk de afzonderlijke secties van itemtypes voor alle ondersteunde itemtypes en item keys.

Ga verder naar het maken en configureren van een item.