hostgroup.get

Beschrijving

integer/array hostgroup.get(objectparameters)

De methode maakt het mogelijk om hostgroepen op te halen volgens de gegeven parameters.

Deze methode is beschikbaar voor gebruikers van elk type. Rechten om de methode aan te roepen, kan worden ingetrokken in de instellingen van de gebruikersrol. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(object) Parameters die de gewenste output definiëren.

De methode ondersteunt de volgende parameters.

Parameter Type Omschrijving
graphids string/array Geef alleen hostgroepen terug die hosts of sjablonen bevatten met de opgegeven grafieken.
groupids string/array Geef alleen hostgroepen terug met de opgegeven hostgroep-IDs.
hostids string/array Geef alleen hostgroepen terug die de opgegeven hosts bevatten.
maintenanceids string/array Geef alleen hostgroepen terug die worden beïnvloed door de opgegeven onderhoudsperioden.
monitored_hosts flag Geef alleen hostgroepen terug die bewaakte hosts bevatten.
real_hosts flag Geef alleen hostgroepen terug die hosts bevatten.
templated_hosts flag Geef alleen hostgroepen terug die sjablonen bevatten.
templateids string/array Geef alleen hostgroepen terug die de opgegeven sjablonen bevatten.
triggerids string/array Geef alleen hostgroepen terug die hosts of sjablonen bevatten met de opgegeven triggers.
with_graphs flag Geef alleen hostgroepen terug die hosts bevatten met grafieken.
with_graph_prototypes flag Geef alleen hostgroepen terug die hosts bevatten met grafiek-prototypen.
with_hosts_and_templates flag Geef alleen hostgroepen terug die hosts of sjablonen bevatten.
with_httptests flag Geef alleen hostgroepen terug die hosts bevatten met webchecks.

Overschrijft de parameter with_monitored_httptests.
with_items flag Geef alleen hostgroepen terug die hosts of sjablonen bevatten met items.

Overschrijft de parameters with_monitored_items en with_simple_graph_items.
with_item_prototypes flag Geef alleen hostgroepen terug die hosts bevatten met item-prototypen.

Overschrijft de parameter with_simple_graph_item_prototypes.
with_simple_graph_item_prototypes flag Geef alleen hostgroepen terug die hosts bevatten met item-prototypen die zijn ingeschakeld voor creatie en numerieke informatie bevatten.
with_monitored_httptests flag Geef alleen hostgroepen terug die hosts bevatten met ingeschakelde webchecks.
with_monitored_items flag Geef alleen hostgroepen terug die hosts of sjablonen bevatten met ingeschakelde items.

Overschrijft de parameter with_simple_graph_items.
with_monitored_triggers flag Geef alleen hostgroepen terug die hosts bevatten met ingeschakelde triggers. Alle items die in de trigger worden gebruikt, moeten ook zijn ingeschakeld.
with_simple_graph_items flag Geef alleen hostgroepen terug die hosts bevatten met numerieke items.
with_triggers flag Geef alleen hostgroepen terug die hosts bevatten met triggers.

Overschrijft de parameter with_monitored_triggers.
selectDiscoveryRule query Geef een eigenschap discoveryRule terug met de LLD-regel die de hostgroep heeft aangemaakt.
selectGroupDiscovery query Geef een eigenschap groupDiscovery terug met het object voor de ontdekking van de hostgroep.

Het object voor de ontdekking van de hostgroep koppelt een ontdekte hostgroep aan een hostgroep-prototype en heeft de volgende eigenschappen:
groupid - (string) ID van de ontdekte hostgroep;
lastcheck - (timestamp) tijdstip waarop de hostgroep voor het laatst is ontdekt;
name - (string) naam van het hostgroep-prototype;
parent_group_prototypeid - (string) ID van het hostgroep-prototype waaruit de hostgroep is gemaakt;
ts_delete - (timestamp) tijdstip waarop een hostgroep die niet langer wordt ontdekt, wordt verwijderd.
selectHosts query Geef een eigenschap hosts terug met de hosts die bij de hostgroep horen.

Ondersteunt count.
selectTemplates query Geef een eigenschap templates terug met de sjablonen die bij de hostgroep horen.

Ondersteunt count.
limitSelects integer Beperk het aantal records dat wordt teruggegeven door subselecties.

Van toepassing op de volgende subselecties:
selectHosts - resultaten worden gesorteerd op host;
selectTemplates - resultaten worden gesorteerd op host.
sortfield string/array Sorteer het resultaat op de opgegeven eigenschappen.

Mogelijke waarden zijn: groupid, name.
countOutput boolean Deze parameters die gemeenschappelijk zijn voor alle get-methoden, worden in detail beschreven op de pagina met verwijzingen.
editable boolean
excludeSearch boolean
filter object
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Retourwaarden

(integer/array) Retourneert ofwel:

 • een reeks objecten;
 • het aantal opgehaalde objecten, als de countOutput parameter heeft gebruikt.

Voorbeelden

Gegevens op naam ophalen

Haal alle gegevens op over twee hostgroepen met de naam "Zabbix-servers" en "Linux-servers".

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hostgroup.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "filter": {
          "name": [
            "Zabbix servers",
            "Linux servers"
          ]
        }
      },
      "auth": "6f38cddc44cfbb6c1bd186f9a220b5a0",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "groupid": "2",
          "name": "Linux servers",
          "internal": "0"
        },
        {
          "groupid": "4",
          "name": "Zabbix servers",
          "internal": "0"
        }
      ],
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CHostGroup::get() in ui/include/classes/api/services/CHostGroup.php.