This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

5 Audit

Overzicht

In de sectie Rapporten → Audit kunnen gebruikers records bekijken van wijzigingen die zijn aangebracht in de frontend.

Auditlogboek moet ingeschakeld zijn in de instellingen van de Administratie om auditlogboekrecords weer te geven. Als loggen is uitgeschakeld, wordt de geschiedenis van frontend-wijzigingen niet vastgelegd in de database en kunnen auditlogboekrecords niet worden bekeken.

Het auditlogboek toont de volgende gegevens:

Kolom Beschrijving
Tijd Tijdstempel van het auditlogboekrecord.
Gebruiker Gebruiker die de activiteit heeft uitgevoerd.
IP IP-adres waarvandaan de activiteit is gestart.
Bron Type van de getroffen bron (host, hostgroep, enz.).
Actie Type activiteit: Inloggen, Uitloggen, Toegevoegd, Bijgewerkt, Verwijderd, Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
ID ID van de getroffen bron. Door te klikken op de hyperlink wordt het auditlogboek gefilterd op basis van dit bron-ID.
Recordset ID Gedeelde ID voor alle auditlogboekrecords die zijn aangemaakt als gevolg van dezelfde frontend-handeling. Bijvoorbeeld, bij het koppelen van een sjabloon aan een host wordt een apart auditlogboekrecord aangemaakt voor elke geërfde sjabloonentiteit (item, trigger, enz.) - al deze records hebben dezelfde Recordset ID.
Door te klikken op de hyperlink wordt het auditlogboek gefilterd op basis van deze Recordset ID.
Details Beschrijving van de bron en gedetailleerde informatie over de uitgevoerde activiteit. Als een record meer dan twee regels bevat, wordt er een extra koppeling "Details" weergegeven. Klik op deze koppeling om de volledige lijst met wijzigingen te bekijken.

Gebruik van filter

De filter bevindt zich onder de Auditlogboek balk. Deze kan worden geopend en ingeschoven door te klikken op het Filter tabblad in de rechterbovenhoek.

Je kunt de filter gebruiken om de records te beperken op basis van gebruiker, getroffen bron, bron-ID en frontend-operatie (Recordset ID). Je kunt ook de actie selecteren (bijv. toevoegen, bijwerken, verwijderen, etc.) voor de bron. Sinds Zabbix 6.0.5 kunnen één of meer acties worden geselecteerd.

Voor betere zoekprestaties worden alle gegevens doorzocht zonder macro's op te lossen.

Tijdsperiode selector

De tijdsperiode selector maakt het mogelijk om vaak gebruikte perioden te selecteren met één muisklik. De tijdsperiode selector kan worden geopend door te klikken op het tijdsperiode tabblad naast de filter.