This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

Stappen voor correcte werking van Zabbix agent 2 templates

1. Zorg ervoor dat Zabbix agent 2 is geïnstalleerd op de host en dat de geïnstalleerde versie de vereiste plugin bevat. In sommige gevallen moet u mogelijk eerst de agent 2 upgraden.
2. Koppel het template aan de doelhost (als het template niet beschikbaar is in uw Zabbix-installatie, moet u mogelijk eerst het importbestand van het template importeren - zie de sectie Templates out-of-the-box voor instructies).
3. Pas indien nodig de waarden van template macros aan. Houd er rekening mee dat gebruikersmacros kunnen worden gebruikt om configuratieparameters te overschrijven.
4. Configureer de te monitoren instantie zodat deze gegevens kan delen met Zabbix.

Zabbix agent 2 templates werken samen met de plugins. Terwijl de basisconfiguratie kan worden gedaan door eenvoudig gebruikersmacros aan te passen, kan diepere aanpassing worden bereikt door de plugin zelf te configureren. Bijvoorbeeld, als een plugin genaamde sessies ondersteunt, is het mogelijk om verschillende entiteiten van dezelfde soort te monitoren (bijv. MySQL1 en MySQL2) door een genaamde sessie met een eigen URI, gebruikersnaam en wachtwoord op te geven voor elke entiteit in het configuratiebestand.

Een gedetailleerde beschrijving van een template, inclusief de volledige lijst met macros, items en triggers, is beschikbaar in het Readme.md-bestand van het template (toegankelijk door op de naam van het template te klikken).

De volgende templates zijn beschikbaar: