1 Velden voor virtual machine ontdekkingsleutels

De volgende tabel geeft velden weer die worden geretourneerd door virtual machine-gerelateerde ontdekkingsleutels.

Item sleutel
Omschrijving Veld Opgehaalde inhoud
vmware.cluster.discovery
Voert cluster-ontdekking uit. {#CLUSTER.ID} Cluster-identificatie.
{#CLUSTER.NAME} Cluster-naam.
vmware.datastore.discovery
Voert datastore-ontdekking uit. {#DATASTORE} Datastore-naam.
{#DATASTORE.EXTENT} JSON-object met een reeks {instanceName:partitionId}.
vmware.dc.discovery
Voert datacenter-ontdekking uit. {#DATACENTER} Datacenter-naam.
{#DATACENTERID} Datacenter-ID.
vmware.hv.discovery
Voert hypervisor-ontdekking uit. {#HV.UUID} Unieke hypervisor-identificatie.
{#HV.ID} Hypervisor-identificatie (naam van managed object HostSystem).
{#HV.NAME} Hypervisor-naam.
{#HV.NETNAME} Netwerk hostnaam van hypervisor.
{#HV.IP} IP-adres van hypervisor, kan leeg zijn.
In het geval van een HA-configuratie met meerdere netwerkinterfaces, geldt de volgende selectieprioriteit voor interfaces:
- voorkeur voor IP dat het IP-subnet deelt met het IP van vCenter
- voorkeur voor het IP van het IP-subnet met standaardgateway
- voorkeur voor het IP van de interface met het laagste ID
Dit veld wordt ondersteund sinds Zabbix 5.2.2.
{#CLUSTER.NAME} Cluster-naam, kan leeg zijn.
{#DATACENTER.NAME} Datacenter-naam.
{#PARENT.NAME} Naam van container waarin de hypervisor is opgeslagen.
Ondersteund sinds Zabbix 4.0.3.
{#PARENT.TYPE} Type container waarin de hypervisor is opgeslagen. De waarden kunnen zijn Datacenter, Folder, ClusterComputeResource, VMware, waarbij 'VMware' staat voor onbekend containertype.
Ondersteund sinds Zabbix 4.0.3.
vmware.hv.datastore.discovery
Voert hypervisor datastore-ontdekking uit. Let op: meerdere hypervisors kunnen dezelfde datastore gebruiken. {#DATASTORE} Datastore-naam.
{#MULTIPATH.COUNT} Aantal geregistreerde datastore-paden.
{#MULTIPATH.PARTITION.COUNT} Aantal beschikbare schijfpartities.
vmware.vm.discovery
Voert ontdekking van virtuele machines uit. {#VM.UUID} Unieke virtuele machine-identificatie.
{#VM.ID} Virtuele machine-identificatie (naam van managed object VirtualMachine).
{#VM.NAME} Virtuele machine-naam.
{#HV.NAME} Hypervisor-naam.
{#DATACENTER.NAME} Datacenter-naam.
{#CLUSTER.NAME} Cluster-naam, kan leeg zijn.
{#VM.IP} IP-adres van virtuele machine, kan leeg zijn.
Ondersteund sinds Zabbix 5.2.2.
{#VM.DNS} DNS-naam van virtuele machine, kan leeg zijn.
Ondersteund sinds Zabbix 5.2.2.
{#VM.GUESTFAMILY} Besturingssysteemfamilie van virtuele machine-gast, kan leeg zijn.
Ondersteund sinds Zabbix 5.2.2.
{#VM.GUESTFULLNAME} Volledige naam van besturingssysteem van virtuele machine-gast, kan leeg zijn.
Ondersteund sinds Zabbix 5.2.2.
{#VM.FOLDER} De keten van oudermappen van virtuele machines, kan worden gebruikt als waarde voor geneste groepen; mapnamen worden gecombineerd met "/". Kan leeg zijn.
Ondersteund sinds Zabbix 5.4.2.
vmware.vm.net.if.discovery
Voert netwerkinterface-ontdekking van virtuele machine uit. {#IFNAME} Netwerkinterface-naam.
vmware.vm.vfs.dev.discovery
Voert ontdekking van virtuele machine schijfapparaat uit. {#DISKNAME} Naam van schijfapparaat.
vmware.vm.vfs.fs.discovery
Voert ontdekking van virtuele machine bestandssysteem uit. {#FSNAME} Naam van bestandssysteem.