9 Zabbix-agent als root uitvoeren

Sinds Zabbix 5.0.0 bevat het systemd-servicebestand voor de Zabbix-agent in officiële pakketten expliciete opdrachten voor User en Group. Beiden zijn ingesteld op zabbix.

Het is niet langer mogelijk om te configureren onder welke gebruiker de Zabbix-agent wordt uitgevoerd via het zabbix_agentd.conf-bestand, omdat de agent deze configuratie zal negeren en zal worden uitgevoerd als de gebruiker die is gespecificeerd in het systemd-servicebestand. Om de Zabbix-agent als root uit te voeren, moet je de onderstaande wijzigingen doorvoeren.

Zabbix-agent

Om de standaardgebruiker en -groep voor de Zabbix-agent te overschrijven, voer je het volgende uit:

systemctl edit zabbix-agent

Voeg vervolgens de volgende inhoud toe:

[Service]
    User=root
    Group=root

Herlaad de services en herstart de Zabbix-agent-service:

systemctl daemon-reload
    systemctl restart zabbix-agent

Voor de Zabbix-agent wordt hiermee de functionaliteit om de gebruiker in het zabbix_agentd.conf-bestand te configureren opnieuw ingeschakeld. Nu moet je de configuratieparameters User=root en AllowRoot=1 instellen in het configuratiebestand van de agent.

Zabbix agent 2

Om de standaardgebruiker en -groep voor Zabbix agent 2 te overschrijven, voer je het volgende uit:

systemctl edit zabbix-agent2

Voeg vervolgens de volgende inhoud toe:

[Service]
    User=root
    Group=root

Herlaad de services en herstart de Zabbix-agent-service:

systemctl daemon-reload
    systemctl restart zabbix-agent2

Voor Zabbix agent 2 bepaalt dit volledig de gebruiker waarvoor het wordt uitgevoerd. Er zijn geen extra wijzigingen vereist.