14 Kaart navigatieboom

Overzicht

Met deze widget kunt u een hiërarchie van bestaande kaarten bouwen en tegelijkertijd probleemstatistieken weergeven met elke opgenomen kaart en kaartgroep.

Het wordt nog krachtiger als u de Kaart widget aan de navigatiestructuur koppelt. In dat geval toont het klikken op een kaartnaam in de navigatiestructuur de kaart volledig in de Kaart widget.

Statistieken met de kaart op het hoogste niveau in de hiërarchie tonen een som van problemen van alle subkaarten en hun eigen problemen.

Configuratie

Om te configureren, selecteert u Kaartnavigatiestructuur als het type:

Naast de parameters die algemeen zijn voor alle widgets, kunt u de volgende specifieke opties instellen:

Niet-beschikbare kaarten tonen Vink dit selectievakje aan om kaarten weer te geven waarvoor de gebruiker geen leesrechten heeft.
Niet-beschikbare kaarten in de navigatiestructuur worden weergegeven met een grijsgekleurd pictogram.
Merk op dat als dit selectievakje is aangevinkt, beschikbare subkaarten worden weergegeven, zelfs als de kaart op het ouder niveau niet beschikbaar is. Als het niet is aangevinkt, worden beschikbare subkaarten van een niet-beschikbare ouderkaart helemaal niet weergegeven.
Het aantal problemen wordt berekend op basis van beschikbare kaarten en beschikbare elementen in de kaart.

Navigatieboomelementen worden weergegeven in een lijst. U kunt het volgende doen:

  • Sleep een element (inclusief de bijbehorende onderliggende elementen) naar een nieuwe positie in de lijst.
  • Klap een element uit of in om de onderliggende elementen weer te geven of te verbergen.
  • Voeg een onderliggend element toe (met of zonder een gekoppelde kaart) aan een element.
  • Voeg meerdere onderliggende elementen toe (met gekoppelde kaarten) aan een element.
  • Bewerk een element.
  • Verwijder een element (inclusief de bijbehorende onderliggende elementen).

Element configuratie

Om een navigatieboomelement te configureren, voegt u een nieuw element toe of bewerkt u een bestaand element.

De volgende configuratieparameters voor een navigatieboomelement zijn beschikbaar:

Naam Voer de naam van het navigatieboomelement in.
Gekoppelde kaart Selecteer de kaart waaraan het navigatieboomelement moet worden gekoppeld.
Dit veld is automatisch aanvulbaar, dus als u de naam van een kaart begint in te typen, wordt er een vervolgkeuzelijst met overeenkomende kaarten weergegeven.
Subkaarten toevoegen Vink dit vakje aan om de subkaarten van de gekoppelde kaart als onderliggende elementen aan het navigatieboomelement toe te voegen.