4 Gebruikersgroepen

Overzicht

In de sectie Beheer → Gebruikersgroepen worden gebruikersgroepen van het systeem onderhouden.

Gebruikersgroepen

Een lijst van bestaande gebruikersgroepen met hun details wordt weergegeven.

Weergegeven gegevens:

Kolom Omschrijving
Naam Naam van de gebruikersgroep. Door op de naam van de gebruikersgroep te klikken, wordt het configuratieformulier van de gebruikersgroep geopend.
# Het aantal gebruikers in de groep. Door op Gebruikers te klikken worden de respectieve gebruikers weergegeven in de gefilterde gebruikerslijst.
Leden Gebruikersnamen van individuele gebruikers in de gebruikersgroep (met voornaam en achternaam tussen haakjes). Door op de gebruikersnaam te klikken wordt het configuratieformulier van de gebruiker geopend. Gebruikers uit uitgeschakelde groepen worden in het rood weergegeven.
Toegang tot frontend Toegangsniveau tot de frontend wordt weergegeven:
Standaard systeem - Zabbix, LDAP of HTTP-authenticatie; afhankelijk van de gekozen methode voor authenticatie
Intern - de gebruiker wordt door Zabbix geauthenticeerd, ongeacht systeeminstellingen
Uitgeschakeld - toegang tot de frontend voor deze gebruiker is uitgeschakeld.
Door op het huidige niveau te klikken, kunt u het wijzigen.
Debugmodus De status van de debugmodus wordt weergegeven - Ingeschakeld of Uitgeschakeld. Door op de status te klikken, kunt u deze wijzigen.
Status De status van de gebruikersgroep wordt weergegeven - Ingeschakeld of Uitgeschakeld. Door op de status te klikken, kunt u deze wijzigen.

Om een nieuwe gebruikersgroep te configureren, klikt u op de knop Gebruikersgroep maken in de rechterbovenhoek.

Opties voor massabewerking

Onder de lijst staan knoppen die enkele opties voor massabewerking bieden:

  • Inschakelen - wijzig de status van de gebruikersgroep naar Ingeschakeld
  • Uitschakelen - wijzig de status van de gebruikersgroep naar Uitgeschakeld
  • Debugmodus inschakelen - schakel de debugmodus in voor de gebruikersgroepen
  • Debugmodus uitschakelen - schakel de debugmodus uit voor de gebruikersgroepen
  • Verwijderen - verwijder de gebruikersgroepen

Om deze opties te gebruiken, markeert u de selectievakjes voor de respectieve gebruikersgroepen en klikt u vervolgens op de gewenste knop.

Filter gebruiken

U kunt de filter gebruiken om alleen de gebruikersgroepen weer te geven waarin u geïnteresseerd bent. Voor betere zoekprestaties worden gegevens gezocht met onopgeloste macro's.

De Filter link is beschikbaar boven de lijst met gebruikersgroepen. Als u erop klikt, wordt er een filter beschikbaar waarin u gebruikersgroepen kunt filteren op naam en status.