This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

zabbix_agent2

Sectie: Onderhoudsopdrachten (8)
Bijgewerkt: 2019-01-29
Index Terug naar hoofdinhoud


 

NAAM

zabbix_agent2 - Zabbix agent 2

 

KORTE INHOUD

zabbix_agent2 [-c config-bestand]
zabbix_agent2 [-c config-bestand] -p
zabbix_agent2 [-c config-bestand] -t item-key
zabbix_agent2 [-c configuratiebestand] -R runtime-optie
zabbix_agent2 -h
zabbix_agent2 -V

 

BESCHRIJVING

zabbix_agent2 is een applicatie voor het bewaken van parameters van verschillende diensten.

 

OPTIES

-c, --config config-bestand Gebruik het alternatieve config-bestand in plaats van het standaardbestand.

-R, --runtime-control runtime-optie Voer administratieve functies uit volgens runtime-optie.

Runtime-besturingsopties:

gebruikersparameter herladen Herlaad gebruikersparameters uit het configuratiebestand

logniveau verhogen Logboekniveau verhogen

loglevel afname Logboekniveau verlagen

helpen Beschikbare runtime-besturingsopties weergeven

statistieken Beschikbare statistieken weergeven

versie Weergaveversie

-p, --print Druk bekende items af en sluit af. Voor elk item zijn ofwel generieke standaardwaarden: gebruikt, of specifieke standaardwaarden voor testen worden geleverd. Deze standaardinstellingen zijn: vermeld tussen vierkante haken als itemkey parameters. Geretourneerde waarden zijn tussen vierkante haken en voorafgegaan door het type van de geretourneerde waarde, gescheiden door een pijpteken. Voor gebruikersparameters is het type altijd t, omdat de agent niet alle mogelijke retourwaarden kan bepalen. Artikelen, weergegeven als werkend, werken niet gegarandeerd vanaf de Zabbix-server of zabbix_get bij het opvragen van een actieve agent-daemon als machtigingen of omgeving kan anders zijn. Typen met geretourneerde waarden zijn: - D - Getal met een decimaal deel. - m - Niet ondersteund. Dit kan worden veroorzaakt door het opvragen van een item dat alleen werkt in de actieve modus, zoals een logboekbewakingsitem of een item waarvoor: meerdere verzamelde waarden. Toestemmingsproblemen of onjuiste gebruiker parameters kunnen ook resulteren in de niet-ondersteunde status. - s - Tekst. Maximale lengte niet beperkt. - t - Tekst. Hetzelfde als s. - u - Niet-ondertekend geheel getal.

-t, --test item-sleutel Test een enkel item en sluit af. Zie --print voor uitvoerbeschrijving.

-h, --help Geef deze hulp weer en sluit af.

-V, --versie Voer versie-informatie uit en sluit af.

BESTANDEN

/usr/local/etc/zabbix_agent2.conf Standaardlocatie van Zabbix agent 2-configuratiebestand (indien niet gewijzigd tijdens het compileren).

 

ZIE OOK

Documentatie https://www.zabbix.com/manuals

zabbix_agentd(8), zabbix_get(8), zabbix_js(8), zabbix_proxy(8), zabbix_sender(8), zabbix_server(8)  

AUTEUR

Zabbix LLC


Inhoudsopgave

NAAM

KORTE INHOUD

BESCHRIJVING

OPTIES

BESTANDEN

ZIE OOK

AUTEUR


Dit document is gemaakt op: 14:07:57 GMT, November 22, 2021