4 Ontdekkingsregels

Overzicht

De lijst met ontdekkingsregels op laag niveau voor een sjabloon kan worden benaderd via Configuratie → Sjablonen door te klikken op Ontdekking voor het betreffende sjabloon.

Er wordt een lijst weergegeven met bestaande ontdekkingsregels op laag niveau. Het is ook mogelijk om alle ontdekkingsregels onafhankelijk van het sjabloon te bekijken, of alle ontdekkingsregels van een specifieke hostgroep door de filterinstellingen te wijzigen.

template_lld_rules.png

Weergegeven gegevens:

Kolom Beschrijving
Sjabloon Het sjabloon waar de ontdekkingsregel bij hoort.
Naam Naam van de regel, weergegeven als een blauwe link.
Door op de naam van de regel te klikken, wordt het configuratieformulier voor ontdekkingsregels op laag niveau geopend.
Als de ontdekkingsregel wordt overgeërfd van een ander sjabloon, wordt de naam van het sjabloon weergegeven vóór de naam van de regel, als een grijze link. Door op de sjabloonlink te klikken, wordt de lijst met ontdekkingsregels geopend op dat sjabloonniveau.
Items Een link naar de lijst met itemprototypes wordt weergegeven.
Het aantal bestaande itemprototypes wordt in het grijs weergegeven.
Triggers Een link naar de lijst met triggerprototypes wordt weergegeven.
Het aantal bestaande triggerprototypes wordt in het grijs weergegeven.
Grafieken Een link naar de lijst met grafiekprototypes wordt weergegeven.
Het aantal bestaande grafiekprototypes wordt in het grijs weergegeven.
Hosts Een link naar de lijst met hostprototypes wordt weergegeven.
Het aantal bestaande hostprototypes wordt in het grijs weergegeven.
Sleutel De item-sleutel die voor ontdekking wordt gebruikt, wordt weergegeven.
Interval De frequentie van het uitvoeren van ontdekking wordt weergegeven.
Type Het itemtype dat voor ontdekking wordt gebruikt, wordt weergegeven (Zabbix-agent, SNMP-agent, enz.).
Status De status van de ontdekkingsregel wordt weergegeven - Ingeschakeld of Uitgeschakeld. Door op de status te klikken, kunt u deze wijzigen van Ingeschakeld naar Uitgeschakeld (en vice versa).

Om een nieuwe ontdekkingsregel op laag niveau te configureren, klikt u op de knop Ontdekkingsregel maken rechtsboven.

Opties voor massabewerking

De knoppen onder de lijst bieden enkele opties voor massabewerking:

  • Inschakelen - wijzig de status van de ontdekkingsregel op laag niveau naar Ingeschakeld
  • Uitschakelen - wijzig de status van de ontdekkingsregel op laag niveau naar Uitgeschakeld
  • Verwijderen - verwijder de ontdekkingsregels op laag niveau

Om deze opties te gebruiken, markeert u de selectievakjes voor de betreffende ontdekkingsregels en klikt u vervolgens op de gewenste knop.

Gebruik van filter

U kunt de filter gebruiken om alleen de ontdekkingsregels weer te geven waarin u geïnteresseerd bent. Voor betere zoekprestaties wordt data gezocht met onopgeloste macro's.

Het Filter icoon is beschikbaar in de rechterbovenhoek. Als u erop klikt, wordt een filter geopend waarin u de gewenste filtercriteria kunt specificeren, zoals template, naam van de ontdekkingsregel, item sleutel, itemtype, enz.

Filter voor ontdekkingsregels

Parameter Omschrijving
Hostgroepen Filter op een of meer hostgroepen.
Alleen hostgroepen die ten minste één template bevatten, kunnen worden geselecteerd.
Het specificeren van een bovenliggende hostgroep selecteert impliciet alle geneste hostgroepen.
Templates Filter op een of meer templates.
Naam Filter op de naam van de ontdekkingsregel.
Sleutel Filter op de sleutel van het ontdekkingsitem.
Type Filter op het type van het ontdekkingsitem.
Update-interval Filter op update-interval.
Niet beschikbaar voor Zabbix trapper- en afhankelijke items.
Bewaar periode van verloren bronnen Filter op de bewaarperiode van verloren bronnen.
Status Filter op de status van de ontdekkingsregel (Alles/Ingeschakeld/Uitgeschakeld).