1 Hostgroepen

In de frontend kunnen hostgroepen alleen worden geëxporteerd samen met de export van hosts of templates. Wanneer een host of template wordt geëxporteerd, worden automatisch alle groepen waartoe het behoort, ook geëxporteerd.

De API maakt het mogelijk om hostgroepen onafhankelijk van hosts of templates te exporteren.

Exporteer formaat
  groups:
           - name: 'Zabbix servers'

groups/group

Parameter Type Description Details
name string Groepsnaam.