sla.get

Beschrijving

integer/array sla.get(objectparameters)

De methode maakt het mogelijk om SLA-objecten op te halen volgens de gegeven parameters.

Deze methode is beschikbaar voor gebruikers van elk type. Rechten om de methode aan te roepen, kan worden ingetrokken in de instellingen van de gebruikersrol. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(object) Parameters die de gewenste uitvoer definiëren.

De methode ondersteunt de volgende parameters.

Parameter Type Beschrijving
slaids string/array Geef alleen SLA's terug met de opgegeven IDs.
serviceids string/array Geef alleen SLA's terug die overeenkomen met de specifieke services.
selectSchedule query Geef een schedule eigenschap terug met SLA-schema's.

Ondersteunt count.
selectExcludedDowntimes query Geef een excluded_downtimes eigenschap terug met uitgesloten downtimes voor SLA's.

Ondersteunt count.
selectServiceTags query Geef een service_tags eigenschap terug met SLA-service tags.

Ondersteunt count.
sortfield string/array Sorteer het resultaat op de opgegeven eigenschappen.

Mogelijke waarden zijn: slaid, name, period, slo, effective_date, timezone, status en description.
countOutput boolean Deze parameters die gemeenschappelijk zijn voor alle get-methoden worden in detail beschreven in het referentiecommentaar.
editable boolean
excludeSearch boolean
filter object
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Retourwaarden

(integer/array) Retourneert ofwel:

 • een reeks objecten;
 • het aantal opgehaalde objecten, als de parameter countOutput is gebruikt.

Voorbeelden

Ophalen van alle SLA's

Haal alle gegevens op over alle SLA's en hun eigenschappen.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "sla.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "selectSchedule": ["period_from", "period_to"],
        "selectExcludedDowntimes": ["name", "period_from", "period_to"],
        "selectServiceTags": ["tag", "operator", "value"],
        "preservekeys": true
      },
      "auth": "85dd04b94cbfad794616eb923be13c71",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "1": {
          "slaid": "1",
          "name": "Database Uptime",
          "period": "1",
          "slo": "99.9995",
          "effective_date": "1672444800",
          "timezone": "America/Toronto",
          "status": "1",
          "description": "Provide excellent uptime for main SQL database engines.",
          "service_tags": [
            {
              "tag": "Database",
              "operator": "0",
              "value": "MySQL"
            },
            {
              "tag": "Database",
              "operator": "0",
              "value": "PostgreSQL"
            }
          ],
          "schedule": [
            {
              "period_from": "0",
              "period_to": "601200"
            }
          ],
          "excluded_downtimes": [
            {
              "name": "Software version upgrade rollout",
              "period_from": "1648760400",
              "period_to": "1648764900"
            }
          ]
        }
      },
      "id": 1
    }

Bron

CSla:get() in ui/include/classes/api/services/CSla.php.