templatedashboard.create

Beschrijving

object templatedashboard.create(object/array templateDashboards)

Met deze methode kunt u nieuwe sjabloondashboards maken.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Admin en Super admin gebruikers typen. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(object/array) Sjabloondashboards om te maken.

Naast het standaard sjabloondashboard eigenschappen, accepteert de methode het volgende: parameters.

Parameter Type Beschrijving
pages
(vereist)
array Sjabloondashboard pages dat moet worden gemaakt voor het dashboard. Dashboardpagina's worden in dezelfde volgorde geordend als opgegeven. Er is ten minste één dashboardpagina-object vereist voor de eigenschap pages.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de gemaakte sjabloon bevat dashboards onder de eigenschap dashboardids. De volgorde van de geretourneerde ID's komen overeen met de volgorde van de doorgegeven sjabloondashboards.

Voorbeelden

Een sjabloondashboard maken

Maak een sjabloondashboard met de naam "Grafieken" met één Grafiek-widget op een enkele dashboardpagina.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "templatedashboard.create",
      "params": {
        "templateid": "10318",
        "name": "Graphs",
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "graph",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 12,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 6,
                    "name": "graphid",
                    "value": "1123"
                  }
                ]
              }
            ]
            
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "32"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CTemplateDashboard::create() in ui/include/classes/api/services/CTemplateDashboard.php.