sla.verwijderen

Beschrijving

object sla.delete(array slaids)

Met deze methode kunnen SLA-items worden verwijderd.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Admin en Super admin gebruikers typen. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(array) ID's van de te verwijderen SLA's.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de verwijderde SLA's bevat onder de eigenschap slaids.

Voorbeelden

Meerdere SLA's verwijderen

Verwijder twee SLA-vermeldingen.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "sla.delete",
      "params": [
        "4",
        "5"
      ],
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "slaids": [
          "4",
          "5"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CSla::create() in ui/include/classes/api/services/CSla.php.