report.create

Beschrijving

object report.create(object/array rapporten)

Met deze methode kunt u nieuwe geplande rapporten maken.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Admin en Super admin gebruikers typen. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(object/array) Geplande rapporten om te maken.

Naast het standaard geplande rapport properties, accepteert de methode de volgende parameters.

Parameter Type Beschrijving
users object/array of objects Users om het rapport naar toe te sturen.
user_groups object/array of objects Gebruikersgroepen om het rapport naar te verzenden.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object met de ID's van de gemaakte geplande rapporten onder de eigenschap reportids. De volgorde van de geretourneerde ID's komt overeen met de volgorde van de doorgegeven geplande rapporten.

Voorbeelden

Een gepland rapport maken

Maak een wekelijks rapport dat elke week wordt opgesteld voor de vorige week Maandag-vrijdag om 12.00 uur van 2021-04-01 tot 2021-08-31.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "report.create",
      "params": {
        "userid": "1",
        "name": "Weekly report",
        "dashboardid": "1",
        "period": "1",
        "cycle": "1",
        "start_time": "43200",
        "weekdays": "31",
        "active_since": "2021-04-01",
        "active_till": "2021-08-31",
        "subject": "Weekly report",
        "message": "Report accompanying text",
        "status": "1",
        "description": "Report description",
        "users": [
          {
            "userid": "1",
            "access_userid": "1",
            "exclude": "0"
          },
          {
            "userid": "2",
            "access_userid": "0",
            "exclude": "1"
          }
        ],
        "user_groups": [
          {
            "usrgrpid": "7",
            "access_userid": "0"
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "reportids": [
          "1"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CReport::create() in ui/include/classes/api/services/CReport.php.