report.create

Beschrijving

object report.create(object/array rapporten)

Met deze methode kunt u nieuwe geplande rapporten maken.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Admin en Super admin gebruikers typen. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(object/array) Geplande rapporten om aan te maken.

Naast de standaard eigenschappen van geplande rapporten accepteert de methode de volgende parameters.

Parameter Type Omschrijving
users object/array Gebruikers aan wie het rapport moet worden verzonden.
user_groups object/array Gebruikersgroepen aan wie het rapport moet worden verzonden.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object met de ID's van de gemaakte geplande rapporten onder de eigenschap reportids. De volgorde van de geretourneerde ID's komt overeen met de volgorde van de doorgegeven geplande rapporten.

Voorbeelden

Een gepland rapport maken

Maak een wekelijks rapport dat elke week wordt opgesteld voor de vorige week Maandag-vrijdag om 12.00 uur van 2021-04-01 tot 2021-08-31.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "report.create",
      "params": {
        "userid": "1",
        "name": "Weekly report",
        "dashboardid": "1",
        "period": "1",
        "cycle": "1",
        "start_time": "43200",
        "weekdays": "31",
        "active_since": "2021-04-01",
        "active_till": "2021-08-31",
        "subject": "Weekly report",
        "message": "Report accompanying text",
        "status": "1",
        "description": "Report description",
        "users": [
          {
            "userid": "1",
            "access_userid": "1",
            "exclude": "0"
          },
          {
            "userid": "2",
            "access_userid": "0",
            "exclude": "1"
          }
        ],
        "user_groups": [
          {
            "usrgrpid": "7",
            "access_userid": "0"
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "reportids": [
          "1"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CReport::create() in ui/include/classes/api/services/CReport.php.