#1 Trigger event genereren

Overzicht

Verandering van trigger status is de meest voorkomende en belangrijkste bron van evenementen. Elke keer dat de trigger van status verandert, wordt een gebeurtenis gegenereerd. De gebeurtenis bevat details van de verandering van de trigger status - wanneer het gebeurde en wat de nieuwe staat is.

Er worden twee soorten gebeurtenissen gecreëerd door triggers: Probleem en OK.

Probleem events

Er wordt een probleem event aangemaakt:

 • wanneer een trigger-expressie WAAR is als de trigger in OK stand staat;
 • elke keer dat een trigger-expressie WAAR is als meervoudig probleem event generatie is ingeschakeld voor de trigger.

OK events

Een OK-event sluit de gerelateerde probleem event(s) en kan worden gemaakt door 3 componenten:

 • triggers - op basis van 'OK-event generatie' en 'OK-event wordt gesloten' instellingen;
 • event correlatie
 • taakbeheer – wanneer een gebeurtenis handmatig . is gesloten
Triggers

Triggers hebben een instelling voor 'Generatie van OK-gebeurtenis' die bepaalt hoe OK-gebeurtenissen worden gegenereerd:

 • Expressie - een OK-gebeurtenis wordt gegenereerd voor een trigger in de probleemstatus wanneer de expressie ervan wordt geëvalueerd naar FALSE. Dit is de eenvoudigste instelling en standaard ingeschakeld.
 • Herstel-expressie - een OK-gebeurtenis wordt gegenereerd voor een trigger in de probleemstatus wanneer de expressie ervan wordt geëvalueerd naar FALSE en de herstel-expressie wordt geëvalueerd naar TRUE. Dit kan worden gebruikt als de herstelcriteria voor de trigger verschillen van de probleemcriteria.
 • Geen - er wordt nooit een OK-gebeurtenis gegenereerd. Dit kan worden gebruikt in combinatie met het genereren van meerdere probleemgebeurtenissen om eenvoudig een melding te sturen wanneer er iets gebeurt.

Bovendien hebben triggers een instelling voor 'OK-gebeurtenis sluit' die bepaalt welke probleemgebeurtenissen worden gesloten:

 • Alle problemen - een OK-gebeurtenis sluit alle openstaande problemen die door de trigger zijn gemaakt.
 • Alle problemen als tagwaarden overeenkomen - een OK-gebeurtenis sluit openstaande problemen die door de trigger zijn gemaakt en ten minste één overeenkomende tagwaarde hebben. De tag wordt gedefinieerd door de instelling 'Tag voor overeenkomende tagwaarden' van de trigger. Als er geen probleemgebeurtenissen zijn om te sluiten, wordt er geen OK-gebeurtenis gegenereerd. Dit wordt vaak trigger-level gebeurteniscorrelatie genoemd.
Gebeurteniscorrelatie

Gebeurteniscorrelatie (ook wel globale gebeurteniscorrelatie genoemd) is een manier om aangepaste regels voor het sluiten van gebeurtenissen in te stellen (wat leidt tot de generatie van OK-gebeurtenissen).

De regels bepalen hoe nieuwe probleemgebeurtenissen worden gekoppeld aan bestaande probleemgebeurtenissen en stellen in staat om de nieuwe gebeurtenis of de overeenkomende gebeurtenissen te sluiten door overeenkomstige OK-gebeurtenissen te genereren.

Het is echter belangrijk om gebeurteniscorrelatie zeer zorgvuldig te configureren, omdat dit negatieve gevolgen kan hebben voor de prestaties van gebeurtenisverwerking of, als het verkeerd wordt geconfigureerd, meer gebeurtenissen kan sluiten dan bedoeld (in het ergste geval kunnen zelfs alle probleemgebeurtenissen worden gesloten). Een paar configuratietips:

 1. Beperk altijd de correlatiescope door een unieke tag in te stellen voor de besturingsgebeurtenis (de gebeurtenis die wordt gekoppeld aan oude gebeurtenissen) en gebruik de correlatieconditie 'nieuwe gebeurtenis tag'.
 2. Vergeet niet een voorwaarde toe te voegen op basis van de oude gebeurtenis wanneer u de operatie 'oude gebeurtenis sluiten' gebruikt, anders kunnen alle bestaande problemen worden gesloten.
 3. Vermijd het gebruik van veelvoorkomende tagnaam die door verschillende correlatieconfiguraties worden gebruikt.
Taakbeheerder

Als de instelling 'Handmatig sluiten toestaan' is ingeschakeld voor een trigger, is het mogelijk om handmatig probleemgebeurtenissen die door de trigger zijn gegenereerd, te sluiten. Dit wordt gedaan in de frontend bij het bijwerken van een probleem. De gebeurtenis wordt niet direct gesloten - in plaats daarvan wordt een 'sluit gebeurtenis' taak aangemaakt, die kort daarna wordt afgehandeld door de taakbeheerder. De taakbeheerder genereert een overeenkomstige OK-gebeurtenis en de probleemgebeurtenis wordt gesloten.