2 Triggers

Overzicht

De lijst met triggers voor een sjabloon kan worden geopend via Configuratie → Sjablonen door op Triggers te klikken voor het betreffende sjabloon.

Weergegeven gegevens:

Kolom Beschrijving
Ernst De ernst van de trigger wordt weergegeven met zowel de naam als de achtergrondkleur van de cel.
Sjabloon Het sjabloon waartoe de trigger behoort.
Deze kolom wordt alleen weergegeven als meerdere sjablonen zijn geselecteerd in de filter.
Naam Naam van de trigger weergegeven als een blauwe link naar triggerdetails.
Als je op de link met de trigger naam klikt, wordt het configuratieformulier voor de trigger geopend.
Als de trigger is overgenomen van een ander sjabloon, wordt de naam van het sjabloon weergegeven voor de trigger naam, als een grijze link. Door te klikken op de sjabloonlink wordt de triggerlijst op dat sjabloon niveau geopend.
Operationele gegevens Definitie van de operationele gegevens van de trigger, met willekeurige tekenreeksen en macro's die dynamisch worden opgelost in MonitoringProblemen.
Expressie De triggeruitdrukking wordt weergegeven. Het sjabloon-itemgedeelte van de expressie wordt weergegeven als een link die leidt naar het itemconfiguratieformulier.
Status De status van de trigger wordt weergegeven - Ingeschakeld of Uitgeschakeld. Door op de status te klikken, kun je deze wijzigen - van Ingeschakeld naar Uitgeschakeld (en vice versa).
Tags Als een trigger tags bevat, worden de naam en waarde van de tag in deze kolom weergegeven.

Om een nieuwe trigger te configureren, klik je op de knop Trigger maken in de rechterbovenhoek.

Massa bewerkingsmogelijkheden

De knoppen onder de lijst bieden enkele opties voor massa-bewerking:

  • Inschakelen - verander de status van de trigger naar Ingeschakeld
  • Uitschakelen - verander de status van de trigger naar Uitgeschakeld
  • Kopiëren - kopieer de triggers naar andere hosts of sjablonen
  • Massa update - werk verschillende eigenschappen bij voor een aantal triggers tegelijkertijd
  • Verwijderen - verwijder de triggers

Om deze opties te gebruiken, markeer je de selectievakjes voor de respectieve triggers en klik je vervolgens op de gewenste knop.

Gebruik van filter

Je kunt de filter gebruiken om alleen de triggers weer te geven waarin je geïnteresseerd bent. Voor betere zoekprestaties wordt er gezocht met onopgeloste macros.

Het Filter icoon is beschikbaar in de rechterbovenhoek. Als je erop klikt, opent zich een filter waarin je de gewenste filtercriteria kunt specificeren.

Filter afbeelding

Parameter Omschrijving
Hostgroepen Filteren op één of meerdere hostgroepen.
Alleen hostgroepen die ten minste één sjabloon bevatten, kunnen worden geselecteerd.
Door een ouderlijke hostgroep te specificeren, worden automatisch alle geneste hostgroepen geselecteerd.
Sjablonen Filteren op één of meerdere sjablonen.
Als er al hostgroepen zijn geselecteerd bovenaan, is de sjabloonselectie beperkt tot die groepen.
Naam Filteren op trigger naam.
Ernst Selecteer om te filteren op één of meerdere trigger ernstniveaus.
Status Filteren op trigger status.
Tags Filteren op trigger tag naam en waarde. Het is mogelijk om specifieke tags en tagwaarden op te nemen of uit te sluiten. Verschillende voorwaarden kunnen worden ingesteld. Overeenkomst van tag naam is altijd hoofdlettergevoelig.
Voor elke voorwaarde zijn verschillende operatoren beschikbaar:
Bestaat - neem de gespecificeerde tagnaam op
Gelijk aan - neem de gespecificeerde tagnaam en waarde op (hoofdlettergevoelig)
Bevat - neem de gespecificeerde tagnaam op waar de tagwaarden de ingevoerde string bevatten (substring match, hoofdletterongevoelig)
Bestaat niet - sluit de gespecificeerde tagnaam uit
Niet gelijk aan - sluit de gespecificeerde tagnaam en waarde uit (hoofdlettergevoelig)
Bevat niet - sluit de gespecificeerde tagnaam uit waar de tagwaarden de ingevoerde string bevatten (substring match, hoofdletterongevoelig)
Er zijn twee berekeningstypen voor voorwaarden:
En/Of - alle voorwaarden moeten worden voldaan, voorwaarden met dezelfde tagnaam worden gegroepeerd met de Of-voorwaarde
Of - voldoende als aan één voorwaarde wordt voldaan
Macros en macrofuncties worden ondersteund in de velden voor tagnaam en tagwaarde.
Geërfd Filter triggers die al dan niet zijn geërfd van gekoppelde sjablonen.
Met afhankelijkheden Filter triggers met (of zonder) afhankelijkheden.