trigger.adddependencies

Beschrijving

object trigger.adddependencies(object/array triggerDependencies)

Met deze methode kunnen nieuwe trigger afhankelijkheden worden gemaakt.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Admin en Super admin gebruikers typen. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(object/array) Activeer afhankelijkheden om te maken.

Elke triggerafhankelijkheid heeft de volgende parameters:

Parameter Type Beschrijving
triggerid
(vereist)
tekenreeks ID van de afhankelijke trigger.
dependsOnTriggerid
(vereist)
string ID van de trigger waarvan de trigger afhankelijk is.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object met de ID's van de afhankelijke triggers onder de eigenschap 'triggerids'.

Voorbeelden

Een triggerafhankelijkheid toevoegen

Maak trigger "14092" afhankelijk van trigger "13565."

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "trigger.adddependencies",
      "params": {
        "triggerid": "14092",
        "dependsOnTriggerid": "13565"
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "triggerids": [
          "14092"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CTrigger::addDependencies() in ui/include/classes/api/services/CTrigger.php.