hostprototype.get

Beschrijving

integer/array hostprototype.get(objectparameters)

De methode maakt het mogelijk om host-prototypes op te halen volgens de gegeven parameters.

Deze methode is beschikbaar voor gebruikers van elk type. Rechten om de methode aan te roepen, kan worden ingetrokken in de instellingen van de gebruikersrol. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(object) Parameters die de gewenste uitvoer definiëren.

De methode ondersteunt de volgende parameters.

Parameter Type Beschrijving
hostids string/array Geef alleen hostprototypen terug met de opgegeven IDs.
discoveryids string/array Geef alleen hostprototypen terug die behoren tot de opgegeven LLD-regels.
inherited boolean Indien ingesteld op true, geef alleen items terug die zijn geërfd van een sjabloon.
selectDiscoveryRule query Geef een discoveryRule eigenschap terug met de LLD-regel waartoe het hostprototype behoort.
selectInterfaces query Geef een interfaces eigenschap terug met aangepaste interfaces van het hostprototype.
selectGroupLinks query Geef een groupLinks eigenschap terug met de groepskoppelingen van het hostprototype.
selectGroupPrototypes query Geef een groupPrototypes eigenschap terug met de groepsprototypen van het hostprototype.
selectMacros query Geef een macros eigenschap terug met hostprototype-macro's.
selectParentHost query Geef een parentHost eigenschap terug met het host waartoe het hostprototype behoort.
selectTags query Geef een tags eigenschap terug met hostprototype-tags.
selectTemplates query Geef een templates eigenschap terug met de sjablonen die zijn gekoppeld aan het hostprototype.

Ondersteunt count.
sortfield string/array Sorteer het resultaat op de opgegeven eigenschappen.

Mogelijke waarden zijn: hostid, host, name en status.
countOutput boolean Deze parameters die gemeenschappelijk zijn voor alle get-methoden, worden in detail beschreven in de referentie-toelichting.
editable boolean
excludeSearch boolean
filter object
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Retourwaarden

(integer/array) Retourneert ofwel:

 • een reeks objecten;
 • het aantal opgehaalde objecten, als de countOutput parameter heeft gebruikt.

Voorbeelden

Host-prototypes ophalen uit een LLD-regel

Haal alle host-prototypes, hun groepslinks, groepsprototypes en tags van een LLD-regel.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hostprototype.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "selectInterfaces": "extend",
        "selectGroupLinks": "extend",
        "selectGroupPrototypes": "extend",
        "selectTags": "extend",
        "discoveryids": "23554"
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "hostid": "10092",
          "host": "{#HV.UUID}",
          "name": "{#HV.UUID}",
          "status": "0",
          "templateid": "0",
          "discover": "0",
          "custom_interfaces": "1",
          "inventory_mode": "-1",
          "groupLinks": [
            {
              "group_prototypeid": "4",
              "hostid": "10092",
              "groupid": "7",
              "templateid": "0"
            }
          ],
          "groupPrototypes": [
            {
              "group_prototypeid": "7",
              "hostid": "10092",
              "name": "{#CLUSTER.NAME}",
              "templateid": "0"
            }
          ],
          "tags": [
            {
              "tag": "Datacenter",
              "value": "{#DATACENTER.NAME}"
            },
            {
              "tag": "Instance type",
              "value": "{#INSTANCE_TYPE}"
            }
          ],
          "interfaces": [
            {
              "main": "1",
              "type": "2",
              "useip": "1",
              "ip": "127.0.0.1",
              "dns": "",
              "port": "161",
              "details": {
                "version": "2",
                "bulk": "1",
                "community": "{$SNMP_COMMUNITY}"
              }
            }
          ]
        }
      ],
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CHostPrototype::get() in ui/include/classes/api/services/CHostPrototype.php.