drule.delete

Beschrijving

object drule.delete(array discoveryRuleIds)

Met deze methode kunnen detectieregels worden verwijderd.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Admin en Super admin gebruikers typen. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(array) ID's van de detectieregels die moeten worden verwijderd.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de verwijderde ontdekking bevat regels onder de eigenschap druleids.

Voorbeelden

Meerdere detectieregels verwijderen

Verwijder twee detectieregels.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "drule.delete",
      "params": [
        "4",
        "6"
      ],
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "druleids": [
          "4",
          "6"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CDRule::delete() in ui/include/classes/api/services/CDRule.php.