report.delete

Beschrijving

object report.delete(array reportids)

Met deze methode kunnen geplande rapporten worden verwijderd.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Admin en Super admin gebruikerstype. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(array) ID's van de geplande te verwijderen rapporten.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object met de ID's van de verwijderde geplande rapporten onder de eigenschap reportids.

Voorbeelden

Meerdere geplande rapporten verwijderen

Twee geplande rapporten verwijderen.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "report.delete",
      "params": [
        "1",
        "2"
      ],
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "reportids": [
          "1",
          "2"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CReport::delete() in ui/include/classes/api/services/CReport.php.